Medi ambient i seguretat

Introducció

Benvinguts al portal de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. En aquest espai podreu trobar, entre d’altres, informacions i utilitats d’interès relacionades amb la gestió del dia a dia dels aspectes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral a la Facultat de Química.

Aquest espai web està dissenyat amb l’objectiu de presentar informació pràctica sobre temàtiques relatives a la gestió de qualitat, medi ambient i seguretat vitals per a la gestió del dia a dia de la Facultat de Química com a centre experimental, gestionades tant per la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) així com també per altres òrgans o unitats responsables, ja siguin interns o externs a la pròpia Facultat.

La Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat

La Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) depèn funcionalment del deganat de la FQ-UB i de l’Administració de Centre de Física i de Química i té a missió principal de realitzar en aquest sentit funcions de participació i suport actiu en la implantació de les polítiques i processos de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral a la Facultat i l’Administració de Centre de Física i de Química. Així, esdevé un dels principals pilars estratègics a l’hora d’assegurar el compliment dels compromisos expressats per la Facultats de Química en relació a la seguretat i la salut de tots els seus membres i usuaris així com de garantir la correcta gestió mediambiental i el desenvolupament sostenible de les activitats que s’hi duen a terme.

Comissió de Seguretat Intercentre de Física i de Química

En el marc d'abastar aquelles activitats o temàtiques que són de competència compartida entre les facultats de Física i de Química, com ara les instal·lacions comunes o el pla d'autoprotecció, existeix un grup de treball intercentres entre ambdues facultats, la composició del qual és la següent:

  • Miquel Vidal (Degà FQ)
  • Eugeni Graugés (Degà FF)
  • Ramon Bosque (Vicedegà FQ)
  • Pere Serra (Vicedegà FF)
  • Oriol Bernad (UQMASS)
  • Ramon Gómez (Tècnic Logístic)
  • Daniel Sainz (Responsable Obres FQ)
  • Bernat Codina (Representant PDI FF)
  • Francisco Fernández González (Representant PAS)
  • Brugués Palmero (Administradora de Centre)