Professorat

S'ha incorporat (12/05/2021) aquest apartat al web de la Facultat en el qual es recullen els noms dels membres del professorat de la Facultat de Química que actualment figuren al directori de la UB. Veureu que hi ha llistats segons els departaments i les àrees de coneixement a les quals pertanyen.

En el nom es pot incorporar, de manera voluntària, un enllaç a la denominada "fitxes CVweb", que és un petit resum del curriculum vitae que figura a la base de dades GREC. Veureu que hi ha alguns membres de la secció de Química Analítica que ja tenen la seva fitxa CVweb activa, ja que va ser una prova pilot feta abans del començament de la pandèmia.

Cada membre del professorat ha d'editar i activar la seva pròpia fitxa CVweb. Es pot fer d'una manera relativament fàcil seguint les instruccions del tutorial. Un cop editada i activada, la fitxa CVweb es publica automàticament. La fitxa CVweb pot incorporar un enllaç a pàgines addicionals relacionades amb la recerca.

Per a qualsevol dubte, podeu consultar amb la persona responsable dels continguts del web.

Comparteix-ho: