Mireia Puyol Gramunt/ Joan Orellana Sierra

Mireia Puyol Gramunt, estudiant del grau de Comunicació i Indústries Culturals, va ser col·laboradora del programa de ràdio de l’institut: Ones Maristes, on va estudiar el batxillerat social-humanístic. Les seves aptituds socials la van fer voluntària com ajudant de la gent gran i arran d’un treball d’investigació va ser acompanyant del programa Payapupas de Sant Joan de Déu. Joan Orellana, estudiant del grau CIC a la Universitat de Barcelona. El seu interès pel món de la comunicació l'ha portat a participar, com a convidat, en programes com Boom o Via Llibre, i a dissenyar el nou logotip de l'Escola Isabel de Villena. Actualment, treballa en atenció al client i col·labora en el podcast "Breaking Bad News".