Sílvia Casas

Estudiant de Comunicació i Indústries Culturals endinsada en un món d'imatges en moviment, ritme frenètic i lentes exportacions.