Presentació

PresentacióEls Serveis Lingüístics (SL), d’acord amb l’Estatut de la UB i el Pla de llengües de la UB, tenen encomanades les funcions següents: assegurar la qualitat lingüística de la comunicació multilingüe institucional, revisar lingüísticament els textos científics del PDI, promocionar la llengua catalana i el multilingüisme, acollir lingüísticament i culturalment l’alumnat de mobilitat, planificar la formació presencial i virtual de la llengua catalana, oferir autoaprenentatge multilingüe, dur a terme l’acreditació oficial de coneixements de català.

Els SL estan organitzats en tres unitats de treball (Assessorament Lingüístic i Terminologia, Dinamització i Sociolingüística, i Formació i Documentació) i disposen també de sis punts d’atenció als usuaris ubicats als diversos campus i tres espais d’autoaprenentatge multilingüe (un d’aquests espais integrat a la biblioteca).

Oberts a la relació de la universitat amb la societat i a les iniciatives que se’n puguin derivar, els SL tenen vincles amb els serveis lingüístics universitaris de Catalunya, la Xarxa Vives d’Universitats, la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), la xarxa Mediterranean Editors and Translators (MET), la Xarxa Panllatina de Terminologia Realiter i la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm).