Unitats

Àrees de treballEls Serveis Lingüístics estan organitzats en tres unitats de treball: Assessorament Lingüístic i Terminologia, Dinamització i Sociolingüística, i Formació i Documentació. S’encarreguen de les tasques relacionades amb els continguts de les unitats segons el Pla de dinamització lingüística de la UB i de les accions corresponents definides al Pla de llengües.

Assessorament Lingüístic i Terminologia

El personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’alumnat de la Universitat de Barcelona poden acollir-se a l’oferta de serveis d’assessorament lingüístic i terminològic dels Serveis Lingüístics per garantir la qualitat lingüística en tots els àmbits universitaris. D’acord amb el Pla de dinamització lingüística de la Universitat de Barcelona (1989), aquest assessorament es concreta en els serveis següents:

Dinamització i Sociolingüística

La unitat de Dinamització i Sociolingüística, d’acord amb les funcions que descriu el Pla de dinamització lingüística de la Universitat de Barcelona, s’encarrega de:

Formació i Documentació

La unitat de Formació i Documentació té per objectiu oferir els cursos generals i específics de llengua catalana que cobreixin les necessitats de l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.

Oferta actual d’activitats de formació lingüística de llengua catalana dels SL:

Informació específica sobre formació lingüística per a col·lectius de la UB:

Informació sobre nivells i equivalències:

Recursos de formació lingüística:

Recursos de documentació: