Punts d’atenció als usuaris (PAU)

Punts d'atenció als usuarisEls PAU dels Serveis Lingüístics vinculen la planificació lingüística de la Universitat amb les facultats on presten serveis. Les seves funcions bàsiques són difondre serveis i recursos lingüístics; corregir textos escrits en català; traduir-ne del castellà al català; resoldre consultes lingüístiques generals i de llenguatges d’especialitat, d’acord amb les necessitats dels usuaris dels centres; supervisar la qualitat lingüística i el disseny de documents; preveure les necessitats formatives del personal dels centres, i atendre el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i l’alumnat dels centres en matèria d’autoaprenentatge de llengües.