Bústia de dubtes i suggeriments sobre usos i drets lingüístics

La bústia de dubtes i suggeriments és l’eina que posem a l’abast de l’alumnat (o futurs estudiants), del professorat i del personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona per fer preguntes sobre l’ús de les llengües a la UB.

Si voleu manifestar suggeriments o dubtes sobre l’ús de les llengües a la UB, podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona i utilitzar-lo com a marc de referència normatiu de les vostres consultes en matèria lingüística. Les vostres dades identificatives seran tractades de forma confidencial en el sentit que només seran accessibles per part dels Serveis Lingüístics de la UB.