Dades sociolingüístiques. Indicadors lingüístics

Estadístiques En aquest apartat es presenten dades estadístiques sobre l’ús de la llengua catalana en els diferents àmbits de l’activitat universitària. Els principals indicadors lingüístics de què es disposa de dades regularment són la llengua de la docència (anualment des del curs 2010-2011), la llengua de les tesis doctorals (des del curs 1989-1990) i la llengua dels treballs finals de grau i màster (des del curs 2018-2019).

Pel que fa a les dades sobre la llengua de la docència, a partir del curs 1995-1996 es va introduir un sistema d’observació directa de la llengua en què s’impartien els grups classe. Per dur a terme aquesta observació directa es va comptar amb la col·laboració dels becaris de les comissions de dinamització lingüística de la Xarxa de Dinamització.

A partir dels curs 1998-1999 es van modificar parcialment els criteris per a l’obtenció de dades sobre la llengua de la docència establerts el curs 1992-1993. A partir d’aquest any es va introduir una nova filosofia que consistia a aprofitar els circuits institucionals existents per a l’obtenció d’altres indicadors de l’activitat universitària.

Actualment es continua utilitzant aquesta filosofia en l’obtenció de dades sobre la llengua de la docència i es fa servir com a principal font d’informació sobre la llengua de les classes l’aplicació de gestió de recursos per a la docència (GR@D).

Indicadors lingüístics: