Bústia de queixes sobre usos i drets lingüístics

Aquesta bústia és l'eina que posem a l'abast de l'alumnat, del professorat i del personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona per manifestar queixes sobre l’ús de les llengües a la UB.

Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona i utilitzar-lo com a marc de referència normatiu de les queixes sobre els vostres drets lingüístics. Les vostres dades identificatives seran tractades de forma confidencial en el sentit que només seran accessibles per part dels Serveis Lingüístics de la UB.