Bústia de queixes sobre usos i drets lingüístics

Aquesta bústia és l'eina que posem a l'abast de l'alumnat, del professorat i del personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona per manifestar queixes sobre l’ús de les llengües a la UB.

Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona i utilitzar-lo com a marc de referència normatiu de les queixes sobre els vostres drets lingüístics. Les vostres dades identificatives seran tractades de forma confidencial en el sentit que només seran accessibles per part dels Serveis Lingüístics de la UB.

Bústia de consultes

* Camps obligatoris

Dades personals

Dades personals

Consulta

Consulta

Enviar

Enviar
Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

(1) El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) En el cas que presenteu una queixa, les vostres dades identificatives seran tractades de forma confidencial en el sentit que només seran accessibles per part dels Serveis Lingüístics de la UB. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a www.ub.edu/sl/ca/socio/bustia-dret-informacio.