Transparència lingüística. Llengua de la docència de cada grup classe

AcollidaEl principi de transparència lingüística consisteix a fer pública la llengua de la docència perquè l’alumnat pugui estar-ne assabentat abans de matricular-se. Aquest compromís de la Universitat de Barcelona és vinculant i, per tant, la llengua d’impartició en què es programa una classe s’ha de mantenir durant tot el curs.

Els estudiants, doncs, poden consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe dels graus i dels màsters universitaris en què es vulguin matricular.

Llengua de cada grup classe: