L’accés al servidor de publicació de l’hostatgeria web general de la UB, webpub.ub.edu, es fa sempre mitjançant protocol SFTP (port 22) i es pot fer amb programes que permeten fer transferències d’arxius, anomenats clients SFTP.

Aquesta protocol SFTP és un protocol segur ja que  les dades viatgen encriptades per la xarxa. .

Teniu aquí més informació sobre SFTP

Es pot fer des de qualsevol ordinador connectat :

– dintre de la xarxa UB

– connectat amb la VPN UB

– connectat amb VPN tècnic per a externs

Teniu aquí més informació sobre VPN