Podeu configurar les respostes que mostra el servidor web quan es produeix algun error. Així, per exemple, si es dona l’error 404 quan es va a buscar una pàgina que no existeix al nostre web, fer que aparegui una pàgina personalitzada.

Heu d’utilitzar un fitxer .htaccess que haureu de crear vosaltres mateixos. Al directori on coloquem aquest fitxer, i als subdirectoris que en pengin, s’aplicarà la resposta definida per aquest fitxer.

Heu d’utilitzar la següent directriu:

ErrorDocument <codi-error> <acció a realitzar>

EX:

ErrorDocument 404 /tecnicweb/no_trobat.html

Amb aquesta directriu quan es doni un error 404 apareixerá una pàgina que es diu no_trobat.html que resideix en el directori arrel del codi web tecnicweb.

Podeu trobar més informació en el web d’Apache.