Quan canviem d’ubicació o de nom alguna carpeta en el nostre lloc Web els accessos a ella des d’altres pàgines que l’enllacen solen perdre’s, a més de que qui ens visiti des d’un cercador com Google no trobarà les pàgines que en ella estiguin.

El que podem fer és redireccionar automàticament totes les adreces d’una determinada carpeta perquè quan algú accedeixi a l’adreça web antiga es redireccioni automàticament cap a la nova, i ademés quan arribi el robot del cercador sàpiga que la pàgina s’ha canviat d’ubicació de forma definitiva.

Per fer això utilitzarem un fitxer .htaccess i definirem el que s’anomena una redireccio 301. El fitxer .htaccess l’haureu de crear vosaltres. Al directori on coloquem aquest fitxer, i als subdirectoris que en pengin, s’aplicarà el redireccionament que es defineixi .

Heu d’utilitzar la següent directriu:

redirectMatch 301 ^(.*)$ <URL destí>

EX:

redirectMatch 301 ^(.*)$ https://www.ub.edu/tecnicweb

Amb aquesta directriu quan desem el fitxer .htaccess en una carpeta de la web redireccionarà automàticament tots els accessos fets a qualsevol fitxer o subcarpeta depenents d’aquesta cap a la adreça web https://www.ub.edu/tecnicweb

Podeu trobar més informació en el web d’Apache.