Informació

És doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.

La seva activitat docent i investigadora se centra en: educació en valors, formació del professorat, prospectiva de l’educació i aprenentatge ètic i universitat. Té experiència en política universitària.

Ha estat professor convidat en diverses universitats espanyoles i estrangeres. Participa com a consultor i avaluador en diferents projectes, agències, institucions, administracions de caràcter educatiu i universitats a Espanya i a nivell internacional.

Ha estat director de l’Institut de Ciències de l’Educació, Degà de la Facultat de Pedagogia i vicerector de la Universitat de Barcelona.

Llibres publicats

Martínez, M. (2016) La función del profesorado universitario en la formación del caràcter y la construcción de la personalidad moral de los docentes. En Carrillo, I. (Coord). Democracia y educación en la formación docente. Vic: Servei de publicacions de la Universitat de Vic – UCC.
Martínez, M., Esteban, F. (Coords.). (2016). La educación, en teoria. Madrid: Síntesis
Martínez, M.; Prats, E.(2014). Citizenship Education in Spain in the Twenty-first Century in Citizenship Education around the World. Local Contexts and Global Possibilities. Routledge, Taylor & Francis. pp: 87 – 109. ISBN: 978-0-415-72106-6                      
  Martínez, M. (Ed.) (2012) Adolescencia, Aprendizaje y Personalidad. Problemas y soluciones en la educación secundaria. Barcelona: Sello Editorial.
  Martínez, M.; Puig, J.M. (2011). Aprenentatge servei: de l’educació d’avui. Temps d’Educació, número extraordinari, 95-114.
  Martínez, M. (2011) Educar per una ciutadania activa a l´escola. En Prats, E., Tey, A. y Martínez, M. (ed.). Educar per una ciutadania activa a l´escola. Barcelona: Institut d´Educació. Ajuntament de Barcelona.
  Martínez, M. (2011) Educación, valores y democracia ( coord.) Número extraordinario de 2011 de la Revista Educación.
  Martínez, M.(2010). Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia una ciudadanía colaborativa. En Toro, B., Tallone, A. (coord.)(2010) Educación, valores y ciudadanía. 59-71. Editorial: OEI-Fundación SM
  Martínez, M., Hoyos, G. (coord.) (2006) Educación para la ciudadanía en tiempos de globalización. Barcelona: Octaedro.
  Martínez, M., Hoyos, G. (coord.) (2006) La formación en valores en sociedades democráticas, Barcelona: Octaedro.
  Martínez, M; Esteban, F.(2005) Una propuesta de formación ciudadana para el EEES. Revista Española de Pedagogía, 230, pp. 63-85.
  Martínez, M. i Tey, A, (2003) (coords.) La convivencia en los centros de secundaria. Estrategias para abordar el conflicto. Bilbao: Desclée De Brouwer.
  Martínez, M.; Puig, J.M.; Trilla, J. (2003) Escuela, profesorado y educación moral. Universidad de Salamanca. Teoría de Educación, 15, 2003, pp. 57-94.
  Martínez, M. i Bujons, C.(coords.)(2001) Un lugar llamado escuela en la sociedad de la información y la diversidad. Barcelona, Ariel.
  Martínez, M, (1995) La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas. Revista Iberoamericana de Educación, Nº 7 Educación y Democracia, pp.13-39
Martínez, M., Hoyos, G. (coord.) (2006). Educación para la ciudadanía en tiempos de globalización. Barcelona: Octaedro.
Martínez, M.; Puig, J.M.; Trilla, J. (2003) Escuela, profesorado y educación moral. Universidad de Salamanca. Teoría de Educación, 15, 2003, pp. 57-94.
Martínez, M. (2001). El contrato moral del profesorado.  Condiciones para una nueva escuela. Bilbao: Descleé de Brouwer.
Martínez, M. i Bujons, C. (coords.)(2001). Un lugar llamado escuela en la sociedad de la información y la diversidad. Barcelona: Ariel.
Puig,J. M y Martínez, M.(1989). iBarcelona: Laertes

Articles publicats