Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs 2018-2019)

Què has de fer després de matricular-te

Pagament de la matrícula

Si has escollit el pagament en terminis, en el moment de la matrícula s’imprimeix el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts),  on cal accedir per pagar la resta de rebuts.

 

Si has escollit el pagament únic domiciliat i no has presentat l'autorització de domiciliació bancària en el moment de la matrícula, has de presentar aquest document en la secretaria d'estudiants i docència del teu centre.

 

Recorda fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments  dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 

Documentació de matrícula

En el cas de no haver presentat tota la documentació el dia de matrícula, has de lliurar-la en la Secretaria d'Estudiants i docència del centre en el termini de 10 dies naturals a partir de la formalització de la matrícula. No presentar la documentació en aquest termini pot comportar l’anul·lació d’ofici per part de la UB sense dret a cap reintegrament i, en tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per a formalitzar una nova matrícula , modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc Consulta la documentació que s'ha d'adjuntar a la matrícula.

 

Beca general

En el cas que t'hagis matriculat condicional com a becari sense haver sol·licitat la beca perquè no estava oberta la convocatòria en el moment de la matrícula, recorda tramitar la sol·licitud en el període que estableixi la convocatòria. La UB comprovarà que l’hagis demanat. Consulta la informació sobre la sol·licitud de beca general.

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc