Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari (curs 2017-2018)

Procediment de formalització de la matrícula

Hi ha dues possibilitats per matricular-se:

 

Presencial Automatrícula

La matrícula es fa de manera presencial a la secretaria del centre. Cal emplenar aquesta sol·licitud de matrícula.

La matrícula es fa per Internet des del web Màsters amb matrícula oberta per formalitzar-la en línia

 

S'ha de presentar la documentació que correspongui el dia que et matriculis. En el cas de fer automatrícula des de fora de la UB, s'ha de lliurar aquesta documentació en la Secretaria d'Estudiants i docència del teu centre en el termini de 10 dies naturals a partir de la formalització de la matrícula. Consulta la documentació que s'ha d'adjuntar a la matrícula.

 

Preu de la matrícula

A efectes econòmics i segons la teva situació, es poden diferenciar els tipus de matrícula següents:

 

  • Ordinària: és la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.
  • Exempta o bonificada: és la modalitat de matrícula que es formalitza quan l’estudiant acredita estar en algun dels supòsits en què la legislació vigent preveu algun tipus d’exempció o bonificació del preu de matrícula. En tot cas, cal abonar l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

Consulta el preu de la matrícula, els tipus d'exempcions i de, bonificacions a la informació econòmica de la matrícula i les beques i ajuts per a estudiants de màster universitari.

 

Pagament de la matrícula

Pots triar fer el pagament en una de les opcions següents:

 

  1. Rebut únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —CaixaBank, BBVA o Banco Santander —, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Banca Online o Supernet). Per al curs 2017-2018 la UB manté la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a set terminis.
  2. Únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament s'ha de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancaria de rebuts segons els model establert.
  3. En terminis mitjançant préstec AGAUR. Finançament de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Consulta els requisits i les condicions dels préstec.

 

Amplia la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula a la informació econòmica i la informació sobre els diferents acords als que la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula

 

Recorda fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments  dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

 

Després de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc