BEQUES COL·LABORACIÓ UB

IMPRESOS

Sol·licituds:

Imprès IRPF:

Per accedir al nou imprès de l’IRPF, actualitzat, podeu  fer-ho a l’enllaç següent: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Modelos_formularios/modelo_145.shtml   

Veureu que a la banda esquerra de la pantalla us apareix l’opció  “Baixada del model”. Si cliqueu, veureu que s’obre un document editable que el becari haurà d’omplir, imprimir i signar. 

Renúncies: