Beca de col·laboració en departaments. Convocatòria

Convocatòria 2021-2022 del Ministeri d'Eduació i Formació Professional destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs d'estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials col·laborin en els departaments universitaris, iniciant-se així, en les tasques d'investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. [+]

Els estudiants matriculats en un ensenyament interuniversitari podran demanar la Beca a la UB encara que estiguin matriculats en l'altra Universitat.

  • La quantia de l'ajut és de 2.000 euros.
  • Les persones beneficiàries han de col.laborar durant 3 hores diàries durant 7 mesos i mig a comptar des de la data d'incorporació al Departament.
  • Aquesta beca és compatible únicament amb la Beca General.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de juny al 30 de setembre del 2021