Beca de col·laboració en departaments. Resolucions

Resolucions

Proposta de resolució curs 2020-2021

Proposta de resolució amb al.legacions resoltes curs 2020-2021

Resolució jurídica curs 2020-2021 nou

Un cop l'AGAUR publiqui la resolució jurídica comunicarem la data d'incorporació mitjançant un correu electrònic als interessats i als departaments