Beca Equitat. Convocatòria

Termini extraordinari per als estudiants que van formalitzar la primera matrícula del curs 2017-2018 després del 16 d'octubre de 2017 [+]

Accés al tràmit

Termini de presentacio: del 5 al 27 d'abril del 2018

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris, curs 2017-2018 [+]

La minoració varia en funció del tram econòmic.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

  • L'objecte d'aquest procediment consisteix en l'obtenció d'una acreditació del tram de renda familiar i d'una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits per a l'estudiantat de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i en els centres adscrits enumerats a la base 2.1.b) per al curs 2017-2018.
  • Per a les persones que sol·licitin el tram de renda i la beca Equitat, l'AGAUR emet, primer, l'acreditació del tram de la seva renda familiar, que s'ha de descarregar des de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya . Aquesta acreditació té un valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat .
  • En el cas que l'estudiant obtingui l'acreditació del tram 1 de renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per al curs acadèmic 2017-2018 a la mateixa universitat i estudis, per a l'estudiantat que cursi estudis postobligatoris. La no-presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'exclusió de la beca Equitat. En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma.

Termini de presentacio: de l'1 de setembre al 16 d'octubre de 2017