Beca EQUITAT . Convocatòria

Procediment únic per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat (EQUITAT) per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris curs acadèmic 2023-2024 [+]

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

  L'objecte d'aquest procediment consisteix en l’obtenció de la beca Equitat i de la corresponent acreditació de tram de renda familiar.

  Poden sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat per a la minoració del preu dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris les persones que compleixin els requisits següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2022
 • Matricular-se per primera vegada dels crèdits d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o màster habilitant impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:
 • Matricular-se dels estudis esmentats en un dels centres que consten en aquest apartat, sempre que siguin aplicables els preus públics que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024.
 • Podem optar, també, a beca Equitat els estudiants matriculats en un dels centres adscrits següents:
  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a presentar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma [+]

RECORDA que aquest curs academic no es pot sol.licitar la matrícula condicional. Per poder matricular-te com a becari condicional has d'haver sol.licitat la beca general curs 2023-2024 i NO tenir-la denegada

Si se’t concedeix la beca General, la beca Equitat quedarà sense efecte. En cas que se’t denegui la beca General, si has demanat també la beca equitat i se't concedeix, se t'aplicarà la minoració que et correspongui.

El termini de presentació de sol.licituds s'inicia el 14 de setembre i finalitza al 31 d'octubre de 2023 a les 14:00 hores

INFORMACIÓ:

Podeu informar-vos més detalladament a la pàgina web de l’AGAUR. A la mateixa pàgina hi trobareu l'apartat de preguntes freqüents.

El formulari de sol·licitud s'ha de signar digitalment. Són vàlids els certificats digitals i l'IdCAT Mòbil.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

iMPORTANT:

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit.

Us recomanem que per signar la sol·licitud feu servir l'IdCAT Mòbil.

Podeu consultar les FAQS de certificat digital i idCAT Mòbil.

Per a presentar la sol·licitud cal identificació digital (idCAT Mòbil o Cl@ve) o certificat digital (idCAT certificat, DNI electrònic, etc.). Us recomanem que feu servir l'IdCAT Mòbil.