Beca Equitat

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat (EQUITAT) per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris

Ajut que concedeix l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), als estudiants que es matriculin per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant.

 

Tràmit Equitat període extraordinari OBERT

Diligència d'esmenes de la convocatòria Beca Equitat curs 2017-2018 període extraordinari