Beca EQUITAT

La beca Equitat consisteix en l’aplicació d’un percentatge de minoració fins a un màxim del 80%, segons el tram de renda assignat i els estudis que cursis, en el preu de la matrícula (crèdits ordinaris matriculats per 1a vegada).

L’acreditació de tram de renda familiar és un document que us informarà de quin tram de renda familiar us correspon (entre l'1 i el 2 o fora de trams). Aquest document és exclusivament de caràcter informatiu i no genera el dret a la beca Equitat.

Per poder matricular-te com a becari condicional cal haver sol.licitat la beca general i NO tenir-la denegada (article 9.1 del decret de preus)

Adreçat a estudiants que cursin estudis de grau oficial o master habilitant a la Universitat de Barcelona i/ en en un dels centres adscrits següents:

  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
  • Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISCP), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

 

Termini de presentació de sol.licituds s'inicia el 14 de setembre i finalitza el 31 d'octubre de 2023 (PENDENT OBRIR APLICATIU AGAUR)