Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2021-2022

Procediment que estableix l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per l'obtenció de l'acreditació de tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC).

Adreçat a estudiants que cursin estudis de grau oficial o master habilitant a la Universitat de Barcelona i/ en en un dels centres adscrits següents:

  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
  • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
  • Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISCP), centre adscrit a la Universitat de Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol fins al 14 d'octubre de 2021

En algunes ocasions, a l’intentar fer la sol·licitud surt Error 910/915/916. Fins que la incidència estigui completament resolta us informem del següent [+]

Per al curs acadèmic 2021-2022 s’ha implementat un únic formulari per sol·licitar:

  • Acreditació de caràcter econòmic (MATRC) i poder o no matricular-se com a becari/ària condicional
  • Acreditació del tram de renda familiar
  • Beca Equitat (EQUITAT)

Aquest únic formulari regula dos procediments:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2021-2022. És a dir, en cas d’obtenir una Acreditació positiva l’estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i de la beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per al curs 2021-2022, per l'altra. Això implica que aquest procediment tindrà dos resultats:

  • l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu, i
  • la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.