Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Administració de Biologia/Geologia   Imatge de diagramació
Anterior Inici Facultat Inici UB   Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Serveis Adscrits Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Servei de Cultius Cel·lulars Martí i Franquès 1 - 7
08028 Barcelona
Tel: 4021716 Fax: 4021219
Responsable científic: Maria Luisa Sagristà Gratovil
Responsable tècnic: Catalina Relaño (relacatarelano@ub.edu)
Horari: de 8:00h a 15:00h
 QUÉ OFEREIX


áequipat amb les instal.lacions necessàries que es requereixen per a dur a terme cultius cel.lulars en monocapa i en dissolució a petita i mitjana escala. També realitza preparacions de medis de cultiu i crioconservació de cèl.lules, així com la determinació de contaminació per micoplasma.EQUIPAMENT
 • Sala general:
  3 cabines de flux, 2 incubadors de CO2, 1 microscopi invertit, 1 bany termostatitzat, 2 centrífugues, 3 bombes de pressió de buit.
 • Sala de seguretat biològica:
  1 cabina de flux laminar, 2 incubadors de CO2, 1 microscopi invertit, 1 bany termostatitzat, 1 bomba de pressió de buit.
 • Sala de preparació de dissolucions:
  1 cabina de flux horitzontal, 1 bomba de pressió, 1 pHmetre, agitadors, 2 balances, 1 nevera, 1 congelador.
 • Sala d'esteril.lització: 1 estufa 200 oC, 1 autoclau.
 • Altres: 1 incubador de Rollin, 1 armari termostatitzat amb 2 agitadors magnètics pesats i 1 agitador magnètic orbital.
  Contenidors de N2 líquid per l'emmagatzematge de cèl.lules, 1 contenidor de N2 líquid de transport.


QUI POT SER USUARI?

Podran sol.licitar l'admissió a la Comissió d'Usuaris, mitjan&ccedilant l'imprès corresponent, el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona, així com investigadors d'altres Centres Públics de Recerca de Catalunya. En l'actualitat hi ha acreditats un total de 28 usuaris. L'admissió de nous usuaris es farà per riguros ordre cronològic de presentació de les sol.licituds i en funció de la capacitat del Servei. Tambè podran ser usuaris, a travès de contractes o convenis, altres Centres de Recerca aliens a la Universitat de Barcelona en la mesura que no interfereixin en la prestació del Servei als usuaris esmentats anteriorment.TARIFES


A
Euros
B
Euros
C
Euros
Ús de cabines i d'incubadors (€/hora)
L'ús d'aquests serveis es factura en funció de les hores d'utilització de la cabina cada tres mesos.
2,50 3,70 18,22
Manteniment de cèl·lules (€/hora) 0,55 1,10 10,12


A: Usuaris de la Universitat de Barcelona
B: Altres usuaris d'organismes públics de recerca
C: Entitats privades

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència de Biologia