Postgrau de Coaching Nutricional i nous enfocaments en l'atenció al pacient

Curs acadèmic 2019/ 2020

 

Tipus de Postgrau: Títol propi Universitat de Barcelona
Idioma: Castellà
Modalitat: Presencial, compatible amb l'activitat professional
Ubicació: Campus de l'Alimentació de Torribera.

Inici: 18 d'octubre 2019
Final: 26 de juny de 2020

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

En els últims temps assistim a un canvi de paradigma en tota l'atenció sanitària. Podríem dir que el model tradicional d'atenció al pacient necessita una relació menys asimètrica, més igualitària. Un contracte entre adults en què el saber professional es combini amb la responsabilitat del pacient davant la seva pròpia salut, utilitzant la seva experiència i el seu coneixement personal. Quan als pacients se'ls anima perquè s'impliquin més i quan els professionals són menys prescriptors, els pacients obtenen millors resultats. Es tracta de donar poder al pacient perquè es faci responsable dels canvis en els seus hàbits alimentaris i s'adhereixi a les recomanacions nutricionals pautades.


L'objectiu d'aquest postgrau és formar professionals de la salut capaços d'acompanyar les persones per millorar la seva hàbits, alimentaris, equipant-los dels recursos, els coneixements i l'actitud necessària perquè el canvi sigui efectiu i sostenible en el temps.

 

El programa formatiu combina una oferta teòrica i una forta càrrega pràctica.


Les activitats docents inclouen:

 

• Activitats presencials com classes, classes magistrals, presentació de temes, discussions, tallers, seminaris, visionat de material audiovisual, etc.


• Activitats de treball dirigit com a treball de materials, exercicis en línia, participació en fòrums, treball col·lectiu i autònom etc.

 

La finalitat de tot això és formar professionals amb noves competències que permetin augmentar l'adherència a les prescripcions dietètiques i d'estil de vida.

 

Dirigit a:

El postgrau de coaching nutricional i nous enfocaments en l'atenció al pacient s'adreça a graduats, diplomats, llicenciats en Nutrició Humana i Dietètica, Farmàcia, medicina, Infermeria i Psicologia i altres professionals de la salut que treballen en col·laboració amb dietistes-nutricionistes.

 

Aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària. (Es valorarà la idoneïtat del perfil)

 

Durada i lloc:

Data inicial de la docència: 11 d'octubre de 2019

Durada: el Postgrau té una durada d'un any acadèmic i una càrrega de 30 crèdits ECTS. 750 hores.
Horari:   Divendres de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 hores.
Lloc
: Campus de l'Alimentació de Torribera. Algunes activitats es celebraran a entitats coordinadores.
Modalitat: Presencial

 

Direcció i Coordinació :

Direcció: Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz
Coordinació: Montse Illan i Jaume Giménez

 

Preus i procés de matriculació i admissió

El període de preinscripció està obert de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2019

 

El Postgrau ofereix 25 places. L'alumne interessat haurà de realitzar la preinscripció en línia a través de la pàgina web de Màsters i Postgraus de la Universitat de Barcelona.


Juntament amb el formulari on-line, s'enviarà a sherraiz@ub.edu la següent informació:
o Currículum Vitae
o Títol Universitari
En el cas de persones amb titulació estrangera la documentació que s'ha d'aportar és:
o Fotocòpia NIE o passaport
o Titulació universitària. (Legalitzada per via diplomàtica)

 

Una vegada que la comissió tècnica hagi valorat el perfil del candidat i acceptat la sol·licitud per participar en el Postgrau s'iniciarà el procediment per formalitzar la matriculació.

 

La matriculació de l'alumne al curs es realitzarà a la secretaria del Campus de l'Alimentació de Torribera. La informació i atenció a l'alumne es realitzarà per part de Nutritional Coaching. La persona de contacte és Alba Meya.

Tel: +3493 250 38 58  e-mail: formacion@nutritionalcoaching.com  

 

Preus:
Import de la matrícula: 1.800€ + Tasa administrativa (máxim 70€)

Per a informació sobre els convenis de col·laboració existents entre la UB i les entitats bancàries per al finançament del Màster, es pot consultar el següent enllaç: http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

 

Per informació sobre temes administratius

Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona

Edifici Verdaguer Prat de la Riba 171 / 08921-Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 403 19 65

E-mail: sherraiz@ub.edu URL: http://www.ub.edu/campusalimentacio                                 

 

Per qualsevol altra informació

Nutritional Coaching: Tel. 932503858

E-mail: formacion@nutritionalcoaching.com         

 

Podeu fer la Preinscripció en el link

 

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte