imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
UB imatge de diagramació

Concursos de personal acadèmic

imatge de diagramació
Espaiador
Concursos
Personal acadèmic funcionari
Personal acadèmic contractat
Permanent
Temporal
Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Personal Acadèmic

Trav. de les Corts 131
08028 Barcelona
Telèfons: 93 402 17 22 i 93 402 17 35
Fax: 93 402 17 40

Concursos de personal acadèmic

Concursos oberts
 
bullet (26-04-2019) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (84 places)
  26-04-2019 Convocatòria
   
bullet (17-04-2019) Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  17-04-2019 Convocatòria
   
bullet (01-03-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a una plaça del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
  01-03-2019 Convocatòria
   
bullet (28-02-2019) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
  28-02-2019 Convocatòria
   
bullet (25-02-2019) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
  25-02-2019 Convocatòria
   
bullet (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
  21-01-2019 Convocatòria
   
bullet (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
  21-01-2019 Convocatòria
   
bullet (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  21-01-2019 Convocatòria
   
bullet (11-01-2019) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
  11-01-2019 Convocatòria
   
bullet (11-01-2019) Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de data 13 de maig de 2005
  11-01-2019 Convocatòria
   
bullet (11-01-2019) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)
  11-01-2019 Convocatòria
   
bullet (16-11-2018) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
  16-11-2018 Convocatòria
   
bullet (04-06-2018) Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat associat
  04-06-2018 Convocatòria
   
bullet (24-05-2018) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter
  24-05-2018 Convocatòria
   
bullet (24-05-2018) Competition to fill tenured lecturer posts under the Serra Húnter Programme
  24-05-2018 Competition
   
bullet (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  22-05-2018 Convocatòria
   
bullet (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  22-05-2018 Convocatòria
   
bullet (16-05-2018) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
  16-05-2018 Convocatòria
   
bullet (16-05-2018) Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016
  16-05-2018 Convocatòria
   
bullet (16-05-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2016
  16-05-2018 Convocatòria
   
bullet (16-05-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.
  16-05-2018 Convocatòria
   
bullet (16-05-2018) Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005
  16-05-2018 Convocatòria
   
bullet (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professorat titular d'universitat
  03-04-2018 Convocatòria
   
bullet (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
  03-04-2018 Convocatòria
   
bullet (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna
  03-04-2018 Convocatòria
   
bullet (20-03-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
  20-03-2018 Convocatòria
   
bullet (20-03-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
  20-03-2018 Convocatòria
   
bullet (26-10-2017) Convocatòria d'ajuts per a la incorporació, amb carácter temporal, de personal investigador doctor júnior a la Universitat de Barcelona, finançada amb romanents del programa AGAUR PDJ 2012
  26-10-2017 Anunci
   
bullet (04-10-2017) Competition to fill senior lecturer posts under the Serra Húnter Programme
  04-10-2017 Competition
   
bullet (04-10-2017) Competition to fill tenured lecturer posts under the Serra Húnter Programme
  04-10-2017 Competition
   
bullet (04-10-2017) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor agregat en el marc del Programa Serra Húnter
  04-10-2017 Convocatòria
   
bullet (04-10-2017) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter
  04-10-2017 Convocatòria
   
bullet (21-07-2017) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
  21-07-2017 Convocatòria
   
bullet (14-07-2017) Convocatòria d'un procediment d'estabilització del professorat col·laborador amb contracte temporal a la Universitat de Barcelona
  14-07-2017 Convocatòria
   
bullet (09-06-2017) Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat associat
  09-06-2017 Convocatòria
   
bullet (05-04-2017) Resolució de 5 d’abril de 2017 del Rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es convoquen 5 ajuts per donar continuïtat durant un any addicional al pla de treball i activitats dels investigadors doctors junior contractats arrel de l’adjudicació dels ajuts convocats per la “Resolució ECO/2774/2014, de 28 de novembre, de l’AGAUR, de convocatòria d’ajuts per a la incorporació de personal investigador júnior a les universitats públiques del sistema universitari català
  05-04-2017 Convocatòria
   
bullet (23-03-2017) Convocatòria del concurs d’accés una plaça del cos docent universitari de catedràtics d’universitat, vinculada amb l’Institut Català de la Salut (Institut Català d’Oncologia/Hospital Duran i Reynals). (Torn Lliure)
  23-03-2017 Convocatòria
   
bullet (27-02-2017) Convocatòria del concurs d’accés mitjançant promoció interna una plaça del cos docent universitari de catedràtics d’universitat, vinculada amb l’Institut Català de la Salut (Institut Català d’Oncologia/Hospital Duran i Reynals)
  27-02-2017 Convocatòria
   
bullet (27-02-2017) Convocatòria del concurs d’accés mitjançant promoció interna una plaça del cos docent universitari de catedràtics d’universitat, vinculada amb l’Hospital Clínic de Barcelona
  27-02-2017 Convocatòria
   
bullet (10-02-2017) Convocatòria de concurs de places de personal acadèmic contractat permanent (professorat agregat), per a professorat col.laborador permanent de la UB
  10-02-2017 Convocatòria
   
bullet (10-02-2017) Convocatòria de concurs de places de personal acadèmic contractat permanent (catedràtic contractat), vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
  10-02-2017 Convocatòria
   
bullet (03-02-2017) Resolució de 30 de novembre de 2016, (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2017) per la que en execució de sentència es nomena una nova comissió del concurs per proveir una plaça de Catedràtic d'Universitat de l'Àrea de Filologia Italiana en substitució de la publicada per resolució de 3 gener de 2011 del Rector de la Universitat de Barcelona (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2011)
  03-02-2017 Resolució
   
bullet (09-01-2017) Convocatòria del concurs d’accés a cossos de funcionariat docent universitari de la Universitat de Barcelona (torn lliure)
  09-01-2017 Convocatòria
   
bullet (09-01-2017) Convocatòria del concurs d’accés a cossos de funcionariat docent universitari de la Universitat de Barcelona (promoció interna)
  09-01-2017 Convocatòria
   
bullet (09-01-2017) Convocatòria de concurs de places de professorat contractat permanent (catedràtic contractat) mitjançant promoció interna
  09-01-2017 Convocatòria
   
bullet (15-11-2016) Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador postdoctoral de formació en docència i recerca per a Departaments de la Universitat de Barcelona
  15-11-2016 Convocatòria
   
bullet (28-10-2016) Convocatòria de concurs de places de personal acadèmic contractat permanent vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona
  28-10-2016 Convocatòria
   
bullet (28-10-2016) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
  28-10-2016 Convocatòria
   
bullet (28-10-2016) Convocatòria de concurs de places de personal acadèmic contractat permanent
  28-10-2016 Convocatòria
   
bullet (17-10-2016) Resolució de 7 de febrer de 2017, relativa a la conservació d'actes de la convocatòria de concurs per l'adjudicació de 25 contractes de professorat associat 12 hores (6+6) 4T tipus
  17-10-2016 Convocatòria / Bases / Instància
   
bullet (23-06-2016) Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat lector
  23-06-2016 Convocatòria
   
bullet (20-06-2016) Convocatòria d’un procediment d’estabilització del professorat col·laborador amb contracte temporal a la Universitat de Barcelona
  20-06-2016 Convocatòria
   
bullet (20-06-2016) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat interí
  20-06-2016 Convocatòria
   
bullet (20-06-2016) Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador postdoctoral de formació en docència i recerca per a Departaments de la Universitat de Barcelona
  20-06-2016 Convocatòria
   
bullet (14-03-2016)Competition to fill senior lecturer posts under the Serra Húnter Programme
  14-03-2016 Convocatòria
   
bullet (14-03-2016) Competition to fill tenured lecturer posts under the Serra Húnter Programme
  14-03-2016 Convocatòria
   
bullet (14-03-2016) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor agregat en el marc del Programa Serra Húnter
  14-03-2016 Convocatòria
   
bullet (14-03-2016) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter
  14-03-2016 Convocatòria
   
   
 
 
 
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  16.05.2019