• Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
 •  
 • Vicerectorat de Recerca
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  934 035 393

Presentació

La Comissió de Bioètica (CBUB) avalua projectes de recerca dels que són responsables membres (acadèmics i investigadors) de la Universitat de Barcelona i que gestionen l´Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) i l´Oficina de Projectes Internacionals (OPIR) de la pròpia UB. El dictamen favorable del comitè d´ètica del centre on es vol dur a terme el projecte és un requisit legalment establert per a iniciar qualsevol recerca en éssers humans, amb mostres biològiques d´origen humà i amb dades personals. A més, la Comissió emet diferents Comunicats a propòsit de casos plantejats per la comunitat investigadora, o bé d´ofici.

Creada l´any 1996, amb aquest nou portal web la Comissió vol comunicar millor la seva activitat, establir un diàleg entre la recerca que es fa a la universitat i la societat, i donar més visibilitat als recursos de la UB relacionats amb l´activitat de recerca, com ara el tractament de dades personals o la formació i capacitació en ètica i integritat en la recerca.

L´Observatori de Bioètica i Dret- Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona és el punt de contacte i atenció al públic de la CBUB, en comunicació permanent amb la OGR i l’OPIR. La CBUB ha esta escollida per diferents entitats de la Generalitat de Catalunya en tant que comissió de referència en l´àmbit de la recerca per tal d´avaluar convocatòries públiques de finançament de l´activitat investigadora.

L´any 2002, des de la Comissió es va crear la Xarxa de Comitès d´Ètica de les Universitats Públiques Espanyoles i Organismes Públics d’Investigació amb l´objectiu de compartir problemes, homogeneïtzar procediments i generar bones pràctiques en recerca. Es tracta d’una xarxa que combina una plataforma virtual amb trobades presencials periòdiques i que ha esdevingut un referent a nivell europeu en tant que eina per promoure la integritat en la recerca en altres institucions i centres.

 

Institutional Review Board IRB 00003099
ASSURANCE NUMBER: FWA00004225

 

Dos campus d'Excel·lència Internacional