• Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
 •  
 • Vicerectorat de Recerca
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  934 035 393

Avaluació de projectes i tesis

Circuit de tramitació

En aquesta pàgina s'informa de quin és el circuit de tramitació de projectes de recerca per a avaluació de la Comissió de Bioètica de la UB.

Formularis i documentació

Hi ha dos models de formularis, segons el tipus de recerca:

 • Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans o de la utilització de mostres biològiques d'origen humà i/o experimentació amb animals
 • Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb essers humans i intervencions socials en Projectes de recerca o Tesis de doctorat amb estudis de tipus
 • Avaluació TFG i TFM

Model orientatiu de full de consentiment informat

Aquí podeu descarregar el model orientatiu de full de consentiment informat per a projectes de recerca.

Dos campus d'Excel·lència Internacional