Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Avaluació de projectes i tesis

Circuit de tramitació

En aquesta pàgina s'informa de quin és el circuit de tramitació de projectes de recerca per a avaluació de la Comissió de Bioètica de la UB.

Formularis i documentació

Hi ha dos models de formularis, segons el tipus de recerca:

 • Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans o de la utilització de mostres biològiques d'origen humà i/o experimentació amb animals
 • Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb essers humans i intervencions socials en Projectes de recerca o Tesis de doctorat amb estudis de tipus
 • Avaluació TFG i TFM

Model orientatiu de full de consentiment informat

Aquí podeu descarregar el model orientatiu de full de consentiment informat per a projectes de recerca.

Dos campus d'Excel·lència Internacional