Xarxes socials 

Es pot consultar el Llibre blanc de les xarxes socials de la Universitat de Barcelona.

La guia detalla les pautes d’estil i els criteris d’actuació adequats per a una comunicació efectiva a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Picasa i Wordpress).
Bibliografia
Generalitat de Catalunya. Guia d’usos i estil a les xarxes socials [en línia]. Barcelona, 2010. <http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA.pdf> [Consulta: 16 maig 2017].

Generalitat de Catalunya. Manual dels governs a Twitter [en línia]. Barcelona, 2017. <http://serveisdigitals.gencat.cat/web/.content/02_CATALEG_SERVEIS/xarxes-socials/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf> [Consulta: 30 juny 2017].

Sendra, Montse. Com retransmetre una conferència acadèmica per Twitter? Consells bàsics i exemples pràctics [en línia]. Barcelona, 2016. <https://diaridecampsl.wordpress.com/2016/04/03/com-retransmetre-una-conferencia-academica-per-twitter-consells-basics-i-exemples-practics/> [Consulta: 16 maig 2017].

Universitat de Barcelona. Llibre blanc de les xarxes socials [en línia]. Barcelona, 2012. <http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/llibre_blanc_UB.pdf> [Consulta: 16 maig 2017].
Darrera actualització: 30-6-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Xarxes socials» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2070> [consulta: 22 juliol 2018].