Bibliografia
Benet, M. «L’apòstrof en certs manlleus». A: Llengua i Administració [LA]. 10-1984, núm. 14, pàg. 7.

Diari de Barcelona. Un model de llengua pels mitjans de comunicació: Llibre d’estil del Diari de Barcelona. Barcelona: Empúries, 1987, pàg. 53-54.

Fabra, P. Converses filològiques II. Barcelona: Edhasa, 1983, núm. 532-534.

«Fitxes sobre l’apòstrof a l’Optimot» [en línia]. A: El blog de l’Optimot. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013. <http://optimot.blog.gencat.cat/2013/10/30/fitxes-sobre-lapostrof-a-loptimot-2/> [consulta: 19 novembre 2013].

Jané, A. Aclariments lingüístics I. Barcelona: Barcino, 1973, pàg. 50.

Marí, I. «Alguns dubtes sobre l’apòstrof I». A: LA. 8/9-1986, núm. 24, pàg. 6.

Marí, I. «Alguns dubtes sobre l’apòstrof II». A: LA. 11-1986, núm. 25, pàg. 7.

Mestres, J. M. «Les sigles i l’apòstrof». A: LA. 11-1989, núm. 37, pàg. 6.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 253-262.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

Ruaix, J. El català/1: Temes introductoris, fonètica i ortografia. 3a ed. Moià: Josep Ruaix ed.,1987, pàg.124-125.
Darrera actualització: 24-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Apostrofació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=266> [consulta: 17 octubre 2018].