Bibliografia
Badia i Margarit, Antoni Maria. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, § 211.3 4 i § 211.3 5. (Biblioteca Universitària; 22).

Institut d’Estudis Catalans. «Instruccions per al maneig del diccionari». A: Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma; València: Enciclopèdia Catalana; Edicions 62; Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Editorial Moll; Edicions 3 i 4, 1995, pàg. lii.

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 6a ed. Barcelona: Teide, 1974 , § 34.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 1, § 2.3.1.
Darrera actualització: 12-7-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Noms i adjectius» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=327> [consulta: 16 juliol 2018].