recolzar 

Cal utilitzar el verb recolzar en el sentit real o figurat de ‘descansar, una cosa, sobre un suport’ i també en el de ‘sostenir-se fent descansar els colzes, l’esquena, etc., sobre un suport’ (en aquest cas, amb un ús pronominal).

Exemple correcte És molt aconsellable que el teclat de l’ordinador recolzi en una safata a l’altura dels colzes.

Exemple correcte La seva tesi recolza sobre aquesta teoria.

Exemple correcte Sempre es recolza a la paret mentre espera que comenci la classe.


En canvi, l’ús de recolzar és inadequat en el sentit de ‘donar suport, sostenir, defensar, ajudar, aprovar, abonar’, perquè és un calc del verb castellà apoyar.

Exemple incorrecte El recolzem perquè les nostres idees coincideixen amb les seves.

Exemple incorrecte Recolzarem el professorat a l’hora de reclamar els seus drets perquè ells ens van recolzar a nosaltres.


En aquests casos cal, doncs, utilitzar donar suport, defensar, etc., segons el context.

Exemple correcte Donem suport a l’alumnat que cerca informació.

Exemple correcte Defensarem que aquest article es pugui publicar.


Pel que fa al nom recolzament, cal aplicar la mateixa restricció de significat que en el cas del verb del qual prové.

Exemple incorrecte Convocatòria pública de dues beques de recolzament al projecte d’innovació educativa.


Exemple correcte Convocatòria pública de dues beques de suport al projecte d’innovació educativa.
Bibliografia
Ruaix, J. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix editor, 1996, pàg. 384.

Bruguera, Jordi. Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000.
Darrera actualització: 22-4-2015
Impressió de la pàgina