Dra. Mònica Borrell Cairol, professora associada

Formació acadèmica
Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona)
Càrrecs
Tècnica de recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG)
Tèsis
El servei domèstic a la ciutat de Barcelona, 1900-1950, 2016.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Gènere i Història
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Història del treball i del gènere
Tutorització Treballs Final de Màster
Línies de recerca
Història del treball i del gènere, servei domèstic, història de les dones, ciutadania i gènere.
Darrer tema de recerca
Feminització i precarització del servei domèstic.