La secció

Com el seu nom indica, la cronologia defineix els docents que s’integren a la Secció, havent-hi professors especialistes en el període comprès entre finals del segle XVIII i fins el XXI, sent diverses les línies de recerca que treballen. 

A nivell administratiu, la secció d’Història Contemporània i Món actual s’integra dins del Departament d’Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Des de la Secció es fa docència a diversos graus en què s’imparteixen assignatures relacionades amb les modalitats següents: Història, Arqueologia, Geografia, Història de l’Art, Antropologia, i Comunicació i Indústries Culturals.

Així mateix, els professors imparteixen docència en dos màsters universitaris: Màster en Història Contemporània i Món Actual; i el que s’imparteix amb la coordinació de diverses universitats, titulat Màster d’estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.   

Per resoldre qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’administració de la secció:

Alícia Villanueva, administració: marina.diaz@ub.edu

Antoni Vives, secretari  de coordinació: tonivives@ub.edu 

Queralt Solé , coordinadora: queraltsole@ub.edu