Estudis

A la Facultat de Geografia i Història, s’imparteixen assignatures relacionades amb la Història i el Món Contemporani a tots els Graus vigents.

La història també forma part del pla docent d’altres Graus que es realitzen a diferents facultats de la Universitat de Barcelona; al Grau de Treball Social (Facultat d’Educació) i al de Comunicació i Indústries Culturals (Facultat de Filologia).

Assignatures que formen part del Grau d’Història:

– Pensar la història
– Fonts històriques
– Gènere i Història 361406
– Història Contemporània Univ. 361414
– Món Actual 361415
– Recursos informàtics i mèt.
– H.Cultura i Inst. Europees
– H.Contemp. Espanya 361426
– H.Contemp. Catalunya 361427
– H. d’Àsia 361418
– Econ. I societat mon contemporani. 364006
– Pensament i política en el món contemporani 364017
– Vells i nous conflictes m.actual 364008
– H. contemp. I cinema 364009
– Franquisme, transició i democràcia 364007
– 100 TFG (2018-19) = 3,2hores x cada TFG

Assignatures que formen part del Grau d’Antropologia:

– Història Contemporània Comparada
– Món Actual

Grau de Geografia:

– Història economia I social mon actual

 Grau d’Arqueologia:

– Fonts escrites i documentals
– Arq. Món modern i contemporani
– Arqueologia post medieval
– H.Contemporània Universal Arqueologia

Grau de Comunicació i Indústries Culturals:

Grans conflictes Món Actual

Grau de Treball Social:

H. Social Contemporània TREB.SOC.

Primer quadrimestre:

-Els arxius de la contemporaneïtat en lera digital (obligatòria)

-Metodologia de la recerca i transferència del coneixement (obligatòria)

-Debats del món contemporani (obligatòria)

-Bases econòmiques i materials del món contemporani (optativa)

-Auge i decadència de la modernitat. La irrupció de la cultura de masses (1870-1945) (optativa)*

-Cultures del treball, sindicalisme, anarquisme i socialisme  (optativa)

-Historia y Memòria/s de la contemporaneïtat  (optativa)

 

Segon quadrimestre:

-Processos de construcció nacional. Catalunya i Espanya (optativa)

-Identidades de género y movilización en el siglo XX  (optativa)*

-La globalització i les relacions de poder després de la guerra freda  (optativa)

-La dictadura franquista (optativa)

-Violència política i guerres civils a la Catalunya Contemporània  (optativa)

 

-Pràctiques externes (optativa)

-TFM (obligatòria)