Estudis
Grau d’Història

El Grau d’Història aporta coneixements generals del passat i pot comportar la possibilitat de diverses sortides professionals, com Docència en ensenyament secundari.

No podem entendre el present sense comprendre el passat. El grau d’Història aporta coneixements per comprendre els esdeveniments i els canvis de la humanitat en la seva dimensió històrica, espacial i cultural. Per tant, s’ensenyen mètodes d’anàlisi, incloent-hi l’examinació crítica de qualsevol font històrica, i l’ús de mitjans d’obtenció d’informació, com ara la informàtica. També s’incideix en la comprensió dels conceptes rellevants en recerca històrica, i de la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi. Es potencia l’ull crític de l’historiador per valorar la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets.

Les possibles sortides professionals del grau són les següents: