Recerca

La Secció d’Història Contemporània i Món Actual, precisament per la seva especificitat centrada en la contemporaneïtat, té un ampli espectre de línies de recerca, desenvolupades tant pels grups de recerca, com per les diverses persones que hi tenen relació (estudiants, professors, etc.).

Les línies bàsiques de recerca se centren sobretot en la història recent de Catalunya i Espanya, el multiculturalisme, les nacionalitats, la realitat actual de certs espais concrets del planeta, la importància del gènere dins l’acció dels agents de canvi, les institucions, la plasmació de la història dels nostres dies en les arts, i la història de la cultura i els intel·lectuals. 

La recerca s’efectua a partir de la tasca d’investigació de cada professor, vinculat a un grup de recerca, i paral·lelament aquests incentiven que es faci recerca a partir de treballs de màster i sobretot de tesis doctorals.