La secció
El congrés triennal de la Secció

Des de la secció d’Història contemporània i món actual de la Universitat de Barcelona organitzem cada 3 anys un congrés internacional de temàtica àmplia i oberta amb la intenció de fomentar el debat historiogràfic i crear sinergies de col·laboració, no només entre els historiadors i les historiadores de la contemporaneïtat, sinó també amb altres disciplines amb les qual conflueixen interessos

II Congrés Internacional Herències / Legacies

 

Barcelona, 20, 21 i 22 de juny de 2022

Secció d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona

 

 

1ª Circular Congrés Internacional  Herències / Legacies

2ª Circular Congrés Internacional Herències / Legacies

3ª-Cicular Congrés Internacional Herències / Legacies

 

 

 

 

I Congrés Internacional Postguerres/ Aftermaths of War

 

Barcelona, 5, 6 i 7 de juny de 2019

Secció d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona

 

El segle XX ha estat un segle marcat per la guerra. Tant les dues Guerres Mundials com la Guerra Freda, en totes les seves concrecions locals arreu del món, han donat forma a una època en la qual a l’Estat Espanyol l’any 2019 es commemora el 80è aniversari de la fi de la seva particular Guerra Civil. Els períodes de postguerra sovint s’han deixat de banda des del camp de la historiografia i els estudis socials pel fet de considerar-se moments de transició on simplement esdevenen de forma automàtica les conseqüències de l’enfrontament bèl·lic. Tanmateix, sabem que han estat conjuntures decisives en les quals s’han gestat des de l’experiència de guerra nous models polítics, socials, econòmics i culturals; models que han marcat profundament les posteriors estabilitats.

L’experiència de guerra ha estat igualment decisiva en el desenvolupament de la subjectivitat històrica de diferents actors socials, alguns debilitats per la violència repressora de les forces bel·ligerants, altres empoderats per la seva necessària mobilització en l’esforç bèl·lic. Efectivament, els escenaris de postguerra han esdevingut històricament el context de desplegament de polítiques de repressió sistemàtica i disciplines de desplaçament dels vencedors respecte als vençuts. En aquest sentit, no solament han deixat un llegat de difícil reconciliació. També han esborrat de la memòria col·lectiva les trajectòries històriques de subjectes socials i polítics protagonistes fins aleshores, tot neutralitzat els processos d’empoderament subaltern generats en les crides bèl·liques a la mobilització general, o integrant els nous subjectes en les jerarquies del nous ordres plantejats. En termes econòmics i socials, les postguerres han estat l’escenari d’unes situacions d’excepcionalitat en les quals les dificultats de les guerres s’han perllongat fins molt temps després de la seva finalització.

 

Llibre Postguerres – Aftermaths of War

Descarrega´t el Programa