Tesis Doctorals
2005-2006

Moviment obrer, canvi polític, social i cultural. Comissions Obreres a Catalunya

Autor: SELLÉS VIDAL, Elionor

Director: Joan Oliver Puigdomènech, professor jubilat UB

Universitat de Barcelona, 2005