Més informació sobre el curs

Màster en Estudis de la Difèrència Sexual

Postgrau vinculat: La pràctica de la diferència

Curso 2020-2021: La pràctica de la dirència

Màster en Estudis de la Difèrència Sexual, Postgrau vinculat: La pràctica de la diferència

Feu clic al vídeo per reproduir-lo.

Desde finales del siglo XX, las universidades se han llenado de mujeres pero el conocimiento que ahí se genera y se transmite sigue ignorando la diferencia sexual, es decir, desconoce el sentido libre del ser mujer u hombre y su riqueza, presentándose, en cambio, como un neutro pretendidamente universal. Este programa, tutorizado personalmente por las propias creadoras de las asignaturas, te invita a descubrir la sexuación del conocimiento y su valor para una existencia libre y no violenta. Lo hace partiendo de materias como la filosofía, la política, la pedagogía, la historia, la literatura, el arte actual, la lectura, la mística, la poesía o el derecho. Es una inversión en la propia vida que sirve al ejercicio de cualquier profesión porque enseña una maestría de libertad sobre el saber mismo.

 • El máster tiene una estructura modular y flexible. Puede ser cursado tanto íntegramente online como con una presencialidad significativa.
 • La decisión de optar por el título de máster o por el diploma de postgrado se toma en el momento de formalizar la matrícula.
 • Ambos programas se pueden cursar de modo online o de modo semipresencial. Cada curso está formado por 5 módulos
 • Dades del programa de Màster complet

  • Hores: 1625
  • Crèdits: 65 crèdits ECTS
  • docència online i/o docència semipresencial
  • Títol propi de la Universitat de Barcelona
  • Diploma de postgrau
  • Diploma d'extensió universitària

  Dates d'impartició del programa de Màster complert, 2020-2022

  • Inici de la docència: gener de 2021
  • Finalització docència: juny de 2022
  • Finalització recerca: octubre de 2022

  Dates d'impartició del Postgrau "La pràctica de la diferència" ( 2020-2021)

 • Inici de la docència: gener de 2021
 • Finalització docència: juny de 2021
 • Finalització recerca: Setembre de 2021
 • Preu

  • Preu per curs del Màster: 1.400 € (més taxes de secretaria UB)
  • Preu del Diploma de Postgrau: 1.400 € (més taxes de secretaria UB)

  Contacte

   duoda2@ub.edu
  • Tel. + 34 93 403 97 92

  • Programa
   Curso 2020-2021: La pràctica de la dirència

   30 crèdits ECTS   Curs 2021-2022. La sexuació del coneixement

   30 crèdits europeus

   El programa té una estructura modular i flexible.
   Per a més informació sobre el contingut consultar la pestanya: "programa següent" en aquesta mateixa pàgina.

  • Període de preinscripció:
  • a partir de març i finalitza el 30 de novembre de 2020.
  • Període de presentació de documentació:
  • a partir de maig i finalitza el 30 de novembre de 2020.
  • Període de matrícula:
  • a partir de maig i finalitza el 30 de novembre de 2020
  • Període de pagament de matrícula: l'última setmana de decembre de 2020
  • Matrícula de Curs d'Extensión Universitària(per aquelles persones que no tenen titulació universitària): Només fotocòpia del Document d'identitat més dues fotografies.

  Mòdul 1. Sexuar la política

  Assignatura 1: Sexuar tu la política
  Dra. Maria-Milagros Rivera Garretas
  Universitat de Barcelona

  6 crèdits (obligatòria/online).

  Paraules de la professora:

  A la primera part, Una mica d'història, ofereixo exemples de llibertat femenina en el passat. En la segona, Teories contemporànies de l'món, proposo, seguint la meva pròpia història en el feminisme, una síntesi de les interpretacions de les relacions humanes que ha elaborat a Occident el moviment de dones de segle XX: el feminisme materialista, el pensament lesbià, la teoria dels gèneres, l'ecofeminisme i el pensament de la diferència sexual. A la tercera, A la fi de l'patriarcat: teoria en exemples, ofereixo propostes d'escriptura femenina que tenen en compte aquest canvi de civilització posat en paraules el 1995 per la Llibreria de dones de Milà.
  • 6 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Mòdul 2. Pensar veritablement

  Assignatura 1: Pensar en el que fem. Paraules i pràctiques de diferència
  Dra. Diana Sartori
  Università di Verona (Itàlia).

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  L'assignatura que ofereixo repassa algunes etapes de la meva itinerari de recerca. El fil conductor que les uneix és el seu intent de posar en paraules la pràctica filosòfica i política. He triat com a títol les paraules de Hannah Arendt que conviden a "pensar en el que fem" perquè responen a una manera d'entendre el treball de pensament precisament com una pràctica filosòfica, una filosofia que no es pot fer més que en la pràctica, en relació amb el que vivim i fem, amb l'experiència de la nostra vida, partint de si i de les pròpies relacions.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 2: Psicologia de la llibertat femenina
  Dra. Carmen Yago Alonso
  Universitat de Múrcia

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Hi ha un passatge des de la misèria femenina fins l'alegria d'estar viva. Aquesta és la hipòtesi que proposo que recorrem juntes i junts al llarg de l'assignatura. Parlarem de la capacitat amb la qual cadascuna (cada un) compte pel que fa a l'amor, als somnis, als desitjos, a la realitat.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.

  Mòdul 3. La política del desitg: dret, experiència i simbòlic

  Assignatura 1: La política del simbòlic
  Dra. Clara Jourdan
  Llibreria de dones de Milà (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Política de la diferència sexual, política de les dones, política de la relació, política de l'desig, política de l'partir de si, política de l'autoritat femenina i -més recentment- política primera, són alguns dels noms que ha pres la pràctica / teoria política més original sortida de el moviment de dones italià als últims trenta-cinc anys, especialment de la Llibreria de dones de Milà. Aquest nom ajuda a mostrar l'estret vincle entre pràctica i teoria que caracteritza aquesta política, en el seu ésser pràctica creativa de teoria i teoria que actua pràcticament.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 2: Un dret de l'desig, un dret sexuat
  Dra. Laura Mora Cabello de Alba
  Universitat de Castella-la Manxa

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Aquest curs es desenvoluparà al voltant de la recerca d'un nou sentit de el dret i de el món jurídic, tenint en compte la diferència sexual, la seva font materna i, per tant, la seva naturalesa no violenta, que s'allunya de el poder i la sanció per apropar-se a la mediació política i la transformació. Partirem de la (meva) necessitat i del (meu) desig d'un nou marc jurídic, que no defugi la realitat i estigui a l'servei de la política; un dret que neixi de l'autoritat, que serveixi per acordar convivència i llibertat a través de la gràcia i la cura, però sense interferir en els cossos.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 3: La política de les dones (A)
  Professores a determinar

  4 crèdits (optativa/presencial).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Universitat de Barcelona.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.

  Mòdul 4. Partir de si: Pedagogia, Art i Interpretació de el present

  Assignatura 1: Filosofia en acte i pràctica (A)
  Dra. Chiara Zamboni
  Università di Verona (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/presencial).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Università di Verona.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.
  Assignatura 2: La poesia de l'experiència segons Emily Dickinson
  Dra. Elena Álvarez Gallego
  Duoda. Universitat de Barcelona

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  En aquesta assignatura estudiarem la vida i obra poètica d'Emily Dickinson tenint en compte el pensament de la diferència sexual. Emily Dickinson va escriure i va crear partint de si, teixint una matèria poètica autobiogràfica en la qual mitjançant al·legories expressades en llengua materna va mostrar, vetllada, la seva experiència més íntima i personal. L'assignatura se centrarà en la vida de l'autora, redescoberta per la crítica feminista, i des d'aquí aprofundirà en l'estudi, interpretació i gaudi dels seus poemes, incidint en els símbols creats per la poeta en els quals va fer coincidir veritat i paraula.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.
  Assignatura 3: La novetat fèrtil. Experiència femenina i pràctiques artístiques
  Dra. Donatella Franchi
  Artista. Bolonya (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Estic profundament convençuda que si en les pràctiques artístiques de el present circula riquesa de pensament i llibertat de llenguatge, això és en gran part resultat de la reflexió i de les pràctiques artístiques de les dones que, des de principis dels anys setanta de l' segle XX, han ampliat els horitzons tradicionals de l'art, donant a l'experiència femenina veus i imatges pròpies. Una de les maneres de crear de les noves generacions de dones artistes està en el desig de treballar col·lectivament, de compartir, de viure la pràctica artística com a recerca i construcció de si, per la qual cosa és indispensable la relació. Aquesta és la novetat fèrtil.
  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura no presencial / Online.

  Mòdul 5. Pràctica d'escriptura de la diferència sexual (A)

  Treball de recerca
  Professora tutora a escollir entre totes les professores de el curs

  4 crèdits (obligatori).

  • 4 crèdits.
  • Treball obligatori.

  Mòdul d'investigació.

  5 crèdits (obligatori). Mòdul obligatori per accedir a l'títol de màster. A realitzar durant el segon curs de l'màster.


  Paraules de la professora:

  Aquest mòdul serà avaluat per un tribunal format per professores de Duoda. Consistirà en l'elaboració d'un resum de el sentit de la investigació realitzada al llarg dels dos cursos que componen el Màster en Estudis de la Diferència Sexual, indicant materials utilitzats, hipòtesis de treball, conclusions i bibliografia.
  Consistirà en una presentació i defensa pública, presencial o virtual, de l'resum prèviament elaborat.
  • 5 crèdits.
  • Mòdul obligatori per accedir a l'títol de màster.
  • A realitzar durant el segon curs de l'màster.

  Mòdul 1. Les arts de la visualitat

  Assignatura: Política sexual / política visual (segles XV-XX)
  Dra. Laura Mercader i Amigó
  Universitat de Barcelona

  6 crèdits (obligatòria/online).

  Paraules de la professora:

  Vivim immerses en el món del visual. Per això és necessari generar simbòlic femení lliure de la visualitat, conèixer els processos de constitució i apropiació de la cultura visual de les dones, les seves funcions i els seus usos per a la política sexual. En aquest curs proposo un recorregut des de l'experiència de la diferència sexual per la cultura visual generada per dones. L'itinerari el traç pel període en que la civilització occidental ha convertit la imatge material en eina privilegiada de la política sexual (segles XV-XX). Coneixerem a les artistes que han inventat formes noves de mirar-se, significar-i mostrar-se en l'espai polític del seu temps. Indagarem en l'imaginari femení lliure per a delinear la tradició matrilineal de les imatges. Estudiarem la potència política de la creativitat en la pràctica de la relació entre dones. I analitzarem políticament el sentit femení d'habitar la casa.
  • 6 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Mòdul 2. La diferència sexual en la història

  Assignatura 1: La història vivent
  Dra. Luciana Tavernini, Dra. Marina Santini
  Comunità di Storia vivent, Llibreria de dones de Milà

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de les professores:

  La història vivent ha desenvolupat un mètode d'investigació transformador que es mesura amb la llibertat femenina, fundant així interpretacions relacionades amb l'ordre simbòlic de la mare. A partir de la hipòtesi teoricopràctica d ' "una història vivent imbricada en cadascun i cadascuna de nosaltres", s'ha desenvolupat una pràctica en la que els que fan història entren en contacte amb el sentir que ens arrela a la veritat viva i que és convertit en el fet principal des del qual començar. A la primera part descriurem el procés mitjançant el qual la història ha estat nomenada com vivent. A la segona part es proposaran alguns relats d'història vivent, destacant les contribucions interpretatives respecte de la preferència, tant la que una decideix posar en joc com la que una altra et demana; també, els vincles entre la paraula pública femenina i l'assetjament; les relacions entre la violència masculina i les estratègies de les dones per tenir una existència lliure; la superació de l'conflicte construint una genealogia de l'amor; el reconeixement de l'saber i de la saviesa femenina sobre els vincles entre la sexualitat patriarcal, la violència i la guerra, així com la superació de l'esquema vencedors-vençuts; finalment, la concepció de la integritat de l'ésser humà i les seves consegüents conductes davant la discapacitat.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Asignatura 2: En la senda de Dhuoda: la libertad femenina en la escritura de la Europa medieval
  Dra. Elisa Varela Rodríguez
  Universitat de Girona

  4 créditos (optativa/online).

  Palabras de la profesora:

  Dhuoda, condesa que vivió en el siglo IX, dictó el Manual para mi hijo. Otras mujeres coetáneas escribieron, como ella, partiendo de sí; la abadesa Giselle compiló los Annales Mettenses priores y la canonesa Roswitha de Gandersheim escribió Dramas y Comedias. En este curso nos ocuparemos de la obra de mujeres de la Edad Media que, al igual que Dhuoda, elaboraron y transmitieron su saber. Hoy nos acercamos a estos escritos genuinos y distintos del de los hombres, donde ellas se sitúan frente a la escritura desde su ser mujer. El siglo XII de la princesa Ana Connena conservamos la Alexiada. Eloísa, la filósofa, fundadora y abadesa del Paracleto, encarga una regla para sus monjas y escribe cartas. Hildegarda de Bingen que escribe el Scivias y la Vita entre otras obras. Beatriz de Nazaret compuso las Siete formas o modos de amor. Ellas, con otras que vienen después, como Catalina de Siena, Margarita Porete y Cristina de Pizán, crearon textos fundamentales para la genealogía femenina. Los leeremos, analizaremos y situaremos en su justo valor.
  • 4 créditos.
  • Módulo obligatorio.
  • Módulo no presencial/Online.
  Asignatura 3: La política de las mujeres (B)

  4 créditos. (optativa/presencial) Profesoras a determinar.
  Estancia de intercambio científico en la Universidad de Barcelona.

  • 4 créditos.
  • Asignatura optativa.
  • Asignatura presencial.

  Mòdul 3. La llengua materna: escriptura, filosofia i poesia

  Vivimos en un mundo de Tags, instrucciones y plantillas, con una falsa percepción de control y de conocimiento. Te propongo salir de todo eso, salir de la casa del Padre, de la ley, de las normas y del aprendizaje positivista mecánico, para entrar en una filosofía de la TABULA RASA que desplaza y transforma, porque no se aprende dentro de un sistema preconfeccionado, sino que se genera en relación, a partir de sí. En el desierto de la TABULA RASA nos podemos aferrar a las raíces para caminar seguras con el cabello al viento.
  Nos guiará el pensamiento de Carla Lonzi sobre la Tabula Rasa como práctica política y filosófica con la que encontrar la libertad simbólica y el sitio donde hacer filosofía partiendo de sí, desvelando el falso neutro. Concluiré con la práctica de partir de sí y la autoridad femenina. Para emprender este viaje hacia lo incógnito, lo único que hace falta es el valor de dar el primer paso, la fuerza del salto al vacío, confiando en que te cogeré de la mano y que en cada etapa estaré contigo.

  Assignatura 1: La pràctica de la diferència en l'escriptura femenina
  Dra. Caroline Wilson
  Duoda. Universitat de Barcelona

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  En aquest curs treballarem sobretot amb l'obra de dos grans escriptores de el segle XX, Carmen Martín Gaite i Doris Lessing. Aprofundirem en la seva obra, en la seva diversitat, de manera que explorarem el fet de ser dona i escriptora en un món de dones i d'homes. L'obra de les dues sembla resistir-se a ser valorada des de la seva diferència sexual; no obstant això, les dues autores han mostrat una capacitat primorosa d'escriure en llengua materna.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Assignatura 2: El dia que vaig estrenar el vestit verd. Poesia femenina de segle XX
  Assignatura 1: La pràctica de la diferència en l'escriptura femenina
  Dra. Neus Muriel García
  Universitat de Granada

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Vestir l'experiència femenina i fer-la matèria és una de les mediacions fonamentals de la poesia femenina de el segle XX. Poesia que es desvetlla a través d'un entramat inaudit de cerques que porten llibertat i genealogia femenina. Bé des del llenguatge convencional, directe però poetitzat, que moltes poetes han conreat i conreen, bé des del llenguatge encarnat que transforma la crítica en afirmació -encarnació vinculada a l'experiència de la llengua materna- les poetes han donat als mites i imatges de dona una veu pròpia ia l'experiència femenina un simbòlic amb el qual cobrir-se. En la meva poesia, l'experiència poètica de la llengua neix guiada per la música i per la vocació de donar a llum, no raonar, el que en mi hi ha de llibertat femenina. De buscar l'origen i tornar a la poesia com a experiència de coneixement de l'món.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Mòdul 4. Sexuar l'ensennyament i el coneixement del cos

  Assignatura 1: Dir, desvetllar, nomenar l'educació com a fruit de la relació
  Dra. Dolo Molina Galvañ
  Universitat de València

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Busquem aprofundir en un sentit de l'actuar docent que faci possible la presència d'una relació educativa fèrtil. Indagar en una manera d'estar i ser en relació amb la infància i la joventut, acompanyant l'aprenentatge i arriscant un sentit de si. Mantenir obert el joc interpretatiu sobre l'una educació / relació, a la llum de la llibertat femenina.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Assignatura 2: La pedagogia de la diferència sexual
  Dra. Anna Maria Piussi
  Università di Verona (Itàlia)

  4 crèdits (optativa/online).

  Paraules de la professora:

  Tractaré de com la cancel·lació de la significació femenina lliure en l'ensenyament i la formació, reforçada per l'ideal d'igualtat i pel paradigma de la (falsa) neutralitat, representa una pèrdua de civilització per a tothom. El meu desig és mostrar com la presa de consciència de la valor de l'ésser dona ha posat en moviment la realitat de l'escola i està transformant les relacions humanes i els sabers mitjançant la creació de pràctiques originals. Pràctiques que permeten pensar, actuar i parlar amb veu pròpia, fer circular autoritat femenina com a mesura d'un estar en el món diferent, alliberar els desitjos i les diferències singulars, i donar valor al que realment importa.
  • 4 crèdits.
  • Mòdul obligatori.
  • Mòdul no presencial / Online.

  Assignatura 3: Filosofia en acte i pràctica (B)
  Dra. Chiara Zamboni Università di Verona (Italia)

  4 crèdits (optativa / PRESENCIAL).

  Descripció:

  Estada d'intercanvi científic a la Universitat de Verona.

  • 4 crèdits.
  • Assignatura optativa.
  • Assignatura presencial.

  Mòdul 5. Pràctica d'escriptura de la llibertat femenina

  Treball de recerca
  Professora tutora a escollir entre totes les professores de el curs

  4 crèdits (obligatori).

  • 4 crèdits.
  • Treball obligatori.

  Mòdul d'investigació.

  5 crèdits (obligatori). Mòdul obligatori per accedir a l'títol de màster. A realitzar durant el segon curs de l'màster.

  Paraules de la professora:

  Aquest mòdul serà avaluat per un tribunal format per professores de Duoda. Consistirà en: elaboració d'un resum de el sentit de la investigació realitzada al llarg dels dos cursos que componen el Màster en Estudis de la Diferència Sexual, indicant materials utilitzats, hipòtesis de treball, conclusions i bibliografia. Consistirà en una presentació i defensa pública, presencial o virtual, de l'resum prèviament elaborat.
  Consistirà en una presentació i defensa pública, presencial o virtual, de l'resum prèviament elaborat.
  • 5 crèdits.
  • Mòdul obligatori per accedir a l'títol de màster.
  • A realitzar durant el segon curs de l'màster.

  Pujar ^