Revista DUODA

Publicar a Duoda

Publicar a Duoda

Indicacions generals que has de tenir en compte si vols publicar un text

 • Els terminis de lliurament de les contribucions són:
  • Per al nombre que surt a l'octubre el 15 de maig si és un text que s'ha de traduir i l'1 de juny si no és necessari traduir. Per al primer número de l'any que surt a l'abril són el 15 de novembre per als textos que cal traduir i l'1 de desembre per als textos en castellà i català.

En relació al format de presentació, a continuació, et incloem les orientacions que has de seguir en la presentació del text:

 • Hauràs escriure la teva contribució en Times New Roman 12, a un espai i mig (1,5) i sense justificar el text.
 • Primer ha d'aparèixer el nom i cognoms de l'autora o autor en negreta i rodona.
 • En punt i apart s'ha d'escriure el títol de l'article en negreta i rodona (deixant només una línia).
  • Per exemple: Luisa Muraro El poder i la política no són el mateix.
 • Els paràgrafs es separen amb doble espai, (deixant dos espais a cada punt i apart).
  • Per exemple: "Però quan una dona d'avui s'acosta als llibres de text o les obres del pensament abstracte a la recerca d'ajuda per a indagar en el seu ésser cos amb la finalitat de conèixer i viure-ho amb felicitat, es troba, primer, que el seu cos, que ella viu com un, apareix dividit sempre en dos: cos i ànima, en segon lloc, es troba que els experts li diuen que l'ànima no té sexe, és a dir, que el seu ser dona, la seva sexuació, no té diví, no té infinit, no té possibilitat de transcendir, d'anar més enllà del seu ésser actual.
 • La divisió entre cos i ànima pròpia del pensament abstracte, té l'efecte de quan es parla del cos en els llibres de text, es destaqui la seva finitud, en canvi, quan aquests llibres parlen de l'ànima, destaquen la seva infinitud. Però jo, dona, viu-insisteixo-el meu cos com un, finit i infinit al mateix temps. Per això, després de llegir molt del que s'escriu sobre el cos, torno a demanar que em parlin del cos, insaciablement. [...] ".

 • Els textos que es citin deuen anar entre cometes altes ("") si la cita no és de més de sis línies, si és més llarga el text haurà d'anar sagnat (és a dir, ha d'anar entrat en relació a la resta de l'article).
  • Per exemple: "A la infantesa, les paraules de la llengua materna, sobretot els noms, semblen ser la banda sonor de la cosa en si. Diríem, en lingüística, el significant acústic de l'objecte, mentre que el significat és après sense adonar-se'n. Pensem en "tro". Quan s'aprèn "tro", s'institueix entre la paraula i el soroll amenaçador a l'altre costat de la finestra un nexe íntim i indissoluble, garantit per la criatura per la confiança posada en la mare o en les persones que ens ensenya an a parlar. [...] "
 • L'extensió dels textos per a la secció Tema monogràfic i Articles serà de 25.000 dígits mà màxim amb espais i l'interlineat indicat més amunt, a 1,5 (a un espai i mig).
 • Les notes han d'anar al final del text, és a dir, s'ha d'utilitzar la configuració de notes finals.
 • Per a les cites bibliogràfiques s'ha d'utilitzar el sistema que et incloem a continuació:
  • Maria-Milagros Rivera Garretas, La diferència sexual en la història , València: Publicacions de la Universitat de València, 2005, p. 21-44 (o p. 34).
 • En cas de citar un article de revista, el títol del mateix ha d'anar entre cometes i el tu tol de la revista en cursiva, incloent-hi el número, any d'edició, lloc i pàgines de l'article. Les pàgines aniran indicades amb l'abreviatura "p.".
  • Per exemple: Luisa Muraro, "El poder i la política no són el mateix", DUODA. Estudis de la Diferència Sexual 37 (2009), p. 47-59.
 • Si es tracta d'un article en un llibre col.lectiu o d'un capítol d'un llibre, s'ha de citar l'autora o autor, el títol de l'article o capítol entre cometes, a continuació si consta el nom de la compiladora, curadora o editora o editor, el títol del llibre en cursiva, la ciutat d'edició: l'editorial i les pàgines (p.) de l'article o capítol: Per exemple:

Simone Weil, "Du temps", en Oeuvres completes. I. Premiers Écrits philosophiques, ed. d'A Devaux i F. de Lussy, París: Galimard, 1988, p. 43-44, cit . Carmen Revilla, Simone Weil: nomenar l'experiència , Madrid: ed. Trotta, 2003, p. 171-172.

 • Cal que quan ens enviïs el text per publicar ens adjuntis en dos fitxers a part una autobiografia d'unes 6 a 10 línies, un resum en castellà de entre 8 i 10 línies, i 4 o 5 paraules clau de l'article que aniran al final i separades mitjançant guions. Així: Amor femení - amistat - dones religioses-tirada - política lesbiana.
 • Quan escriguis els nombres romans dels segles cal que utilitzis el format de lletra versal o versaleta (en l'ordinador al menú: Format, Font, versals). Com s'indica a continuació: segle XX, segle XV, segle XXI.
 • Si la col·laboració és una ressenya, l'extensió de la mateixa serà , de 3 o 4 pàgines. La ressenya anirà encapçalada amb la fitxa completa del llibre o treball a ressenyar i el seu preu. Al final de la mateixa i alineat a la dreta apareixerà el vostre nom i cognoms.

AVÍS DE DRETS D'AUTORIA

Les autores i els autors que publiquen a la revista DUODA conserven els drets d’autoria i li atorguen el dret de primera publicació, a partir del qual l’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (cc-by-nc-nd) que permet compartir-la amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

Publicació d'originals

Adreceu-vos a: Comissió de documentació i publicacions de DUODA (duoda3@ub.edu).

Pujar ^