La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

Presentació

Presentació

DUODA. Estudis de la Diferència Sexual

Publicació semestral de Duoda. Recerca de Dones. Universitat de Barcelona.

La revista DUODA, fundada el 1991, publica l’escriptura femenina de prosistes, poetes i artistes que coneixen el misteri de la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint l’ordre simbòlic de la mare.

Direccció: Laura Mercader i María-Milagros Rivera

Consell editorial: Elena Álvarez (Duoda. Recerca de Dones), Remei Arnaus (Universitat de Barcelona), Asunción López (Universitat de Barcelona), Gloria Luis (Duoda. Recerca de Dones), Nieves Muriel (Duoda. Recerca de Dones), Elina Norandi (ESDA Llotja, Barcelona) i Caroline Wilson (Duoda. Recerca de Dones)

Comitè de sàvies: Pat Carra (Libreria delle donne di Milano), Josefina Mutgé (C.S.I.C.), Anna Maria Piussi (Università di Verona), Elena del Rivero (The Paraclete, New York) i Chiara Zamboni (Università di Verona)

Comitè de revisores: Claudia Brochado (Universidade de Brasília), Rosario García-Huidobro (Universidad de Los Lagos), Francesca Llodrà (Universitat de les Illes Balears), Mª Dolores Molina (Universitat de València), Laura Mora (Universidad de Castilla-La Mancha), Lola Santos (Università di Siena), Ana Isabel Simón (Adelphi University, New York), Mª Elisa Varela (Universitat de Girona), Barbara Verzini (filòsofa independent) i Carmen Yago (Universidad de Murcia)

Edita

Duoda. Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. duoda3@ub.edu www.ub.edu/duoda

Subscripcions

Preu anual: 22,50 € + 10% IVA + despeses d'enviament

Formulari en aquesta web: Suscripció a la Revista DUODA

Preu de cada número

  • 11,25 € + 10% IVA + despeses d'enviament

Llibreries on podeu comprar DUODA

  • Llibreria Pròleg. Calle Sant Pere més Alt, 46. 08003 Barcelona. Tel: (+34) 933 19 24 25
  • Llibreria Mujeres & Compañia. Calle Unión, 4, 28013 Madrid. Tel: (+34) 910 14 53 44

Distribució i comandes de llibreries

Marcial Pons Librero, S.L. Tel. (+34) 91 304 33 03. revistas@marcialpons.es.

Publicacions y Edicions UB. Tel. (+34) 934 035 436 infopublicacions@ub.edu www.publicacions.ub.edu

Publicació d'originals

Adreceu-vos a: Comissió de documentació i publicacions de DUODA (duoda3@ub.edu).

Universitat de Barcelona
Pujar ^