Training activities

Activitats formatives
A més de la realització de la tesi doctoral, la formació doctoral ha d’incloure activitats formatives tant de caràcter transversal com específic. Cada programa té uns requisits formatius i un nombre d’hores mínimes a realitzar.

Activitats formatives de caràcter específic
Són aquelles que ofereix cada programa de doctorat i que està relacionada amb el seu àmbit de recerca. Consulteu en cada programa la formació que ofereix i demana cada programa.

Capsules formatives transversales (organitzades per l’EDUB)

L’Escola de Doctorat de la UB (EDUB) ofereix una sèrie d’activitats formatives de caràcter transversal que tenen com a finalitat oferir al doctorand/a una formació complementària i que poden ser realitzades independentment de la seva formació investigadora. Estan adreçades a tots els investigadors en formació matriculats en un Programa de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
En aquesta pàgina podreu trobar la relació de properes activitats formatives que ofereix l’EDUB. Cada participant rebrà un certificat acreditatiu que podrà ser utilitzat com a formació transversal dins de cada programa de doctorat.
Aquestes activitats anomenades “capsules formatives” s’estructuren en diferents formats i es programen al llarg de cada curs acadèmic. Són gratuïtes per totes les persones matriculades al doctorat de la UB.
Les capsules que es programen són molt diverses:
- Com funciona el doctorat?
- Què fer després del doctorat
- Iniciació a l’estadística
- Iniciació a les tècniques qualitatives
- Control de l’estres en el doctorat
- Ús de l’audivisual en la tesi doctoral
- Elaboració de mapes i gràfiques
- Aspectes ètics de la recerca
- Emprenedoria
- Publicació en revistes científiques
- Divulgació de la recerca
- Publicar en open acces
- etc.
Les càpsules s’ofereixen en català, castellà i anglès. La informació i les inscricions es fan a través del campus virtual. Cada càpsula té, generalment, una durada de 4 hores.

Welcome session

Els doctorands participen una sessió formativa, a l’inici del seu doctorat, on se’ls informa del funcionament del doctorat, funcionament dels contractes pre-doctorals, la recerca a la UB, aspectes ètics de la recerca, etc.

D’altres activitats formatives de caràcter transversal
L’Escola de Doctorat (EDUB) reconeix també activitats formatives realitzades en col·laboració amb d’altres institucions, especialment amb l’Institut de Ciències de l’Educació (cursos “ICE”).

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu