Quins són els requisits acadèmics per fer la matrícula de doctorat?

Si ets un estudiant de nou accés a un programa de doctorat, cal que tinguis l’autorització d’accés favorable i que t’hagin admès al programa de doctorat. La documentació que has d’adjuntar està inclosa en el document de sol∙licitud d’accés i admissió als programes de doctorat. És important que indiquis la teva adreça durant el curs, perquè ens puguem posar en contacte amb tu mentre estàs fent els estudis.

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per gestionar l’expedient acadèmic, per formalitzar una matrícula nova o modificar‐la, o per sol∙licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, canvis d’estudis, etc.).

Si ets un doctorand que continua el programa de doctorat iniciat, els requisits acadèmics són els següents:

  • Tenir admès el pla de recerca (abans anomenat projecte de tesi) o estar dins el termini que t’ha donat la Comissió Acadèmica del programa per sol∙licitar l’acceptació d’un nou pla de recerca (en cas que no s’hagi acceptat el pla presentat inicialment) si estàs en el segon curs acadèmic del programa.
  • Haver obtingut una avaluació positiva dels avenços en el pla de recerca i el document d’activitats en el curs acadèmic anterior al qual t’has matriculat o, en cas d’haver obtingut una avaluació negativa, estar dins el termini que t’ha donat la Comissió Acadèmica del programa per sol∙licitar l’acceptació d’un nou pla de recerca. És important que indiquis la teva adreça durant el curs, perquè ens puguem posar en contacte amb tu mentre estàs fent els estudis.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu