Menció de doctorat industrial

La menció de doctorat industrial es concedeix, generalment, als doctorands que han obtingut un ajut de doctorat industrial per part de la Generalitat de Catalunya. Totes les tesis poden tenir la Menció del doctorand industrial al títol si compleixen una sèrie de condicions.

Condicions per poder optar a la Menció de doctorat industrial

  • Existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte podrà ser signat per una empresa del sector privat o del sector públic així com per l'administració pública, la qual no podrà ser una universitat.
  • Haver desenvolupat majoritàriament la formació investigadora en una empresa o administració pública en el context d'un projecte d'I D I, el qual ha de ser l'objecte de la tesi doctoral.
  • Haver signat un conveni de col·laboració entre la Universitat i, si és el cas, el centre de recerca i / o fundació hospitalària, i almenys una empresa, administració pública o institució amb la finalitat expressa de l'elaboració de la tesi.
  • Tenir un director / ai tutor / a de tesi designat per la UB i vinculat al programa de doctorat, així com una persona responsable designada per l'empresa o administració pública que podrà ser director o codirector de la tesi, d'acord amb la normativa de doctorat .
  • La dedicació del doctorand al projecte d'investigació s'ha de distribuir entre l'empresa o administració pública i la universitat.
  • Només es podrà atorgar la Menció de Doctor Industrial quan s'hagi signat el conveni de col·laboració durant el primer curs acadèmic de realització de la tasca investigadora.

Tràmits per a l'obtenció de la Menció en doctorat industrial si has obtingut un ajut de la Generalitat

Un cop t'hagin concedit l'ajuda de la Generalitat de Catalunya, l'Escola de Doctorat incorporarà al teu expedient la informació i documentació per a l'obtenció de la Menció.

Tràmits per a l'obtenció de la Menció en doctorat industrial sense ajuda de la Generalitat

En cas que no tinguis cap ajuda concedida per part de la Generalitat de Catalunya per a projectes hauràs de contactar amb l'Escola de doctorat per informar-te de la documentació necessària i els tràmits a seguir.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu