Ajuts 2019 de la Fundació Oriol –Urquijo adreçada a la realització de tesi doctorals en Filosofia i Lletres, Ciències Socials i Jurídiques, i Teologia

dijous, 13 setembre, 2018

La Fundació de Promoció de la Investigació Oriol-Urquijo convoca sis beques destinades a la realització de la tesi doctoral, en qualsevol de les àrees de Filosofia i Lletres, Ciències Socials i Jurídiques, i Teologia.

Requisits:

  • Graduats de nacionalitat espanyola
  • Estudis en Humanitats, Filosofia i Lletres, Ciències Socials i Jurídiques
  • Nota mitjana mínima: 2,3 sobre 4; 7,8 sobre 10
  • Grau finalitzat en els últims 4 anys
  • Màster en Investigació

Per a sol·licitar la beca s’ha de complimentar el formulari que es troba aquí. Un cop emplenada la sol·licitud, serà remesa a la Secretaria de la Fundació per correu postal la següent documentació: Certificat oficial o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic i una fotocòpia del DNI. En el moment de presentar la sol·licitud, l'aspirant haurà d'estar en possessió del títol acadèmic de graduat, acreditar haver obtingut un títol de màster oficial (amb excepció del de Formació de Professorat), i estar inscrit en un programa de doctorat.

Les beques es concedeixen per un màxim de tres anys. Són renovables anualment prèvia avaluació favorable de la memòria del treball realitzat. Es perceben en dotze assignacions mensuals, i el seu import brut anual és de 12.000 euros. Es podrà rebre una ajuda addicional de 5.000 euros. La concessió de les beques tindrà efectes econòmics a partir l'1 de gener de 2019 i és incompatible amb qualsevol altre tipus de beca o remuneració.

Tindran preferència els que hagin acabat els estudis de Grau en els quatre cursos acadèmics immediatament anteriors a la data de la sol·licitud; els nascuts a partir de l’1 de gener del 1992 i aquells/es que no hagin obtingut altres beques de postgrau. 

El termini d’admissió de sol·licituds és de l’1 al 31 d’octubre del 2018. 

Més informació

Secretaría de la Fundación: General Díaz Porlier 93, escalera C, 5o 28006 Madrid 

Teléfono: 914 015 056 - 636 134 423 e-mail:secretaria@oriolurquijo.org 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu