Ajuts per contractes predoctorals per a la formació de doctors 2019 (FPI)

dimecres, 16 octubre, 2019

S’ha publicat la convocatòria d’ajuts per contractes predoctorals per a la formació de doctors convocada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Aquests ajuts tenen com a  finalitat la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, a fi que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte de recerca finançat pels ajuts per a projectes de R+D+I.

Requisits i incompatibilitats:

El/la sol·licitant ha d’estar matriculat en un programa de doctorat d’una universitat espanyola. També podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en el moment de presentació de la sol·licitud, tot i no estar matriculades o admeses en un programa de doctorat, estiguin en disposició d'estar-ho en la data en la qual es formalitzi del contracte. No podran sol·licitar-la aquells que ja estiguin en disposició d’un títol de Doctor o aquells que hagin gaudit d’un contracte predoctoral superior als 12 mesos prèviament a la presentació de la sol·licitud.

Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se obligatòriament a través del formulari electrònic de sol·licitud disponible en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La signatura electrònica és obligatòria per a sol·licitants residents en territori espanyol.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 17 d'octubre al 7 de novembre de 2019 a les 14.00 hores.

Més informació:

Ajut FPI 2020

O pots contactar amb:

Beques de tercer cicle

tel. 934 021 775

beca.predoctoral@ub.edu 

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu