Convocades les Beques Iberoamèrica de Santander Universidades

dimecres, 21 febrer, 2018

El Banc de Santander ha obert la convocatòria de 100 beques de mobilitat amb països iberoamericans per a professors i investigadors i estudiants de doctorat, 3 d’aquestes beques han estat assignades a la Universitat de Barcelona (UB), segons la carta d’adhesió al programa signada amb el Banco Santander.

La beca consta d’una dotació econòmica de 5.000€ destinada a cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció dels beneficiaris. Les estades tenen una durada mínima de dos mesos pels professors i investigadors i de quatre mesos pels alumnes de doctorat i s’ha de dur a terme durant el curs acadèmic 2018-19 (de l’1 de setembre de 2018 fins el 30 de juny de 2019). Els països destinataris són Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai, Veneçuela i Xile. 

La finalitat d’aquestes beques és promoure l’actualització del nivell de coneixements dels participants, l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes, establir o consolidar vincles acadèmics entre grups de recerca i institucions iberoamericanes i recollir informació addicional i específica necessària per als estudis i investigacions que duguin a terme els destinataris. Específicament, les beques pretenen ajudar a complementar la formació i especialització científica i tècnica dels alumnes de doctorat. 

El termini està obert fins el 31 de maig del 2018 mitjançant aquesta sol·licitud. Pots consultar la convocatòria per a més informació. 

 

__________________________________________________________________________________________________

Convocadas las Becas Iberoamérica de Santander Universidades

El Banco de Santander ha abierto la convocatoria de 100 becas de movilidad con países iberoamericanos para profesores e investigadores y estudiantes de doctorado, 3 de estas becas han sido asignadas a la Universidad de Barcelona (UB), según la carta de adhesión al programa firmada con el Banco Santander.

La beca consta de una dotación económica de 5.000 € destinada a cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los beneficiarios. Las estancias tienen una duración mínima de dos meses por los profesores e investigadores y de cuatro meses por los alumnos de doctorado y se llevará a cabo durante el curso académico 2018-19 (del 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019). Los países destinatarios son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Chile.

La finalidad de estas becas es promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos académicos entre grupos de investigación e instituciones iberoamericanas y recoger información adicional y específica necesaria para los estudios y investigaciones que lleven a cabo los destinatarios. Específicamente, las becas pretenden ayudar a complementar la formación y especialización científica y técnica de los alumnos de doctorado.

El plazo está abierto hasta el 31 de mayo de 2018 mediante esta solicitud. Puedes consultar la convocatoria para más información.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu