Convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en l'àmbit de la justícia

dijous, 27 setembre, 2018

Oberta la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. 

Beneficiaris

Modalitat A: personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració.

Modalitat B: professorat universitari, professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració, estudiants matriculats en programes de doctorat i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Import

L'import per a cada projecte becat és de 5.000 €

Sol·licituds

Tots els tràmits associats al procediment de concessió de les beques, descarregar el model de sol·licitud i l’annex i la seva justificació s’han de realitzar per via telemàtica utilitzant la pàgina web Tràmits gencat. Cada investigador ha d’enviar la seva sol·licitud adjuntant el seu currículum, l’annex de dades específiques i el projecte d’investigació. En el cas de fer la recerca en grup, tots els membres enviaran per via telemàtica la seva sol·licitud amb el seu currículum, i només el responsable enviarà l’annex de dades específiques i el projecte d’investigació. Una vegada emplenada la sol·licitud (adjuntant la documentació requerida en cada cas) s’ha d’enviar a través de la pàgina web Tràmits Gencat, identificant-se mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya. El període en què s'han d'executar les activitats objecte de les beques se circumscriu entre l'1 de gener i el 30 de novembre de l'any 201

Convocatòria 

Bases reguladores 

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu