Inscripcions obertes per a la jornada “Trastorns mentals i del comportament en Doctorands”

dijous, 31 maig, 2018

Ja us podeu inscriure a la jornada “Trastorns mentals i del comportament en Doctorands”  que té l’objectiu de conèixer amb major detall les possibles situacions a les s’enfronten els doctorands i que poden acabar repercutint sobre la salut mental. La jornada va destinada a doctorands/es, directors/es (potencials) i tutors/es de tesi de la Facultat d’Economia i Empresa. Després de l’estiu es programaran sessions obertes a tots. 

El nombre de participants màxim és de 25 i es demanarà omplir un qüestionari anònim previ a la formació, que es desenvoluparà en castellà

Aquesta activitat té reconeixement com a càpsula formativa per part de l’Escola de Doctorat (EDUB) i com a activitat de formació́ permanent del professorat per part de l’ICE. 

L’acte s’impartirà a l’Aula Adam Smith a l’edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa el divendres 15 de juny de 2018 a les 09h. El programa es divideix en tres sessions: la primera estarà dirigida a tot el col·lectiu, la segona a directors/es i tutors/es de tesi i la tercera exclusivament a doctorands/es. La inscripció s’haurà de fer abans del mateix 15 de juny.

Organitzadors:

Escola de Doctorat (EDUB)

Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Facultat d’Economia i Empresa

Inscripció

Inscripciones abiertas para la jornada "Trastornos mentales y del comportamiento en Doctorandos"

Ya te puedes inscribir en la jornada "Trastornos mentales y del comportamiento en Doctorandos" que tiene el objetivo de conocer con mayor detalle las posibles situaciones a las que se enfrentan los doctorandos/as y que pueden acabar repercutiendo sobre la salud mental. La jornada está destinada a doctorandos/as, directores/as (potenciales) y tutores/as de tesis de la Facultad de Economía y Empresa. Después del verano se programarán sesiones abiertas a todos.

El número de participantes máximo es de 25 y se pedirá rellenar un cuestionario anónimo previo a la formación, que se desarrollará en castellano.

Esta actividad tiene reconocimiento como cápsula formativa por parte de la Escuela de Doctorado (EDUB) y como actividad de formación permanente del profesorado por parte del ICE.

El acto se impartirá en el Aula Adam Smith en el edificio 690 de la Facultad de Economía y Empresa el viernes 15 de junio de 2018 a las 09h. El programa se divide en tres sesiones: la primera estará dirigida a todo el colectivo, la segunda a directores/as y tutores/as de tesis y la tercera exclusivamente a doctorandos/as. La inscripción deberá realizarse antes del mismo 15 de junio.

Organizadores:

Escuela de Doctorado (EDUB)

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

Facultad de Economía y Empresa

Inscripción

 

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu