S’ha incorporat a l’apartat “d’organització” el Sistema de Garantia Intern de Qualitat dels programes de doctorat de la UB i el Codi de Bones Pràctiques

divendres, 24 gener, 2014

Codi de Bones Pràctiques

​​L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (en endavant, EDUB) es va crear per acord del Consell de Govern el dia 16 de març de 2012, i va ser ratificada per acord del Consell Social 
el dia 9 de maig de 2012....

---> més informació


Sistema de Garantía de Qualitat Intern

Definir el concepte de qualitat en un procés formatiu no és senzill, especialment quan es tracta de com plantejar i desenvolupar un projecte de recerca.

La qualitat dels programes de doctorat es constata a través de la satisfacció de totes les persones que participen en els programes de doctorat (investigadors en formació, professorat i personal d’administració i serveis) pel que fa als processos administratius —des de l’accés i l’admissió....

....> més informació

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu